Skip to content

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad 7

3 tygodnie ago

544 words

W badaniu obserwacyjnym częstość występowania raka piersi była początkowo około dwukrotnie wyższa u kobiet, które stosowały hormony niż u tych, które ich nie stosowały, co prawdopodobnie odzwierciedlało dłuższy czas ekspozycji na hormony w tym badaniu niż w badaniu klinicznym. 22,23 Niemniej jednak częstość występowania zmniejszyła się równolegle z redukcją stosowania estrogenu i progestyny z roku…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad 6

3 tygodnie ago

180 words

Między rokiem 2002 a 2004 współczynnik hazardu znacznie się zmniejszył (P = 0,004 dla trendu, dla różnicy nachylenia w dwóch przedziałach), ostatecznie osiągając wartość, która nie różniła się istotnie od 1,00. Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania raka piersi i sposoby jego wykrywania w badaniu obserwacyjnym w zależności od tego, czy uczestnicy stosowali terapię hormonalną.…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad 5

3 tygodnie ago

203 words

Współczynnik ryzyka związanego z przyleganiem podczas interwencji wynosił 1,62 (95% CI, 1,10 do 2,39) w porównaniu ze współczynnikiem ryzyka po interwencji 1,26 (95% CI, 0,73 do 2,20). Tabela 2. Tabela 2. Częstość zachorowań na raka piersi w ujęciu rok do roku oraz sposoby wykrywania przed i po interwencji zakończonej, zgodnie z grupą badawczą. Zanotowana częstość…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie czesc 4

3 tygodnie ago

413 words

Obliczono liniowe, zmienne w czasie współczynniki ryzyka, stosując te same korekty modelu regresyjnego, jak te wymienione powyżej, dla okresów interwencji i okresów postinterwencyjnych, i testowano równość nachyleń między dwoma liniowymi oszacowaniami. Zmieniające się w czasie wagi, odwrotnie proporcjonalne do szacowanego prawdopodobieństwa braku zmiany statusu w odniesieniu do stosowania estrogenu i progestyny, zastosowano w celu utrzymania…