Skip to content

Kamica jednej nerki

5 miesięcy ago

148 words

Kamica jednej nerki a) Wskazania do leczenia operacyjnego można podzielić na względne i bezwzględne. Do wskazań względnych zaliczamy: 1) przypadki z umiejscowieniem kamienia tego rodzaju, że usunięcie go nie wymaga dużego zabiegu operacyjnego, tak np. przedstawia się sprawa w kamicy kielichowej, gdy kamień jest pokryty cienką warstwą miąższu; 2) przypadki kamicy miedniczki, gdy kamień nie jest zbyt mały i można go odnaleźć łatwo pomimo wewnątrznerkowego położenia miedniczki; 3) przypadki, gdy kamień nie jest zbyt duży; kamienia dużego nie można wyjąć bez ciężkiego uszkodzenia miąższu nerkowego; 4) kamicę ze stałymi napadami bólów; 5) upośledzenie czynności nerek w następstwie kamicy; 6) objawy zakażenia moczu nawet bez wzniesień gorączkowych; 7) przypadki kamicy jednostronnej; 8) przypadki, w których operacja nie naraża chorego na niebezpieczeństwo w związku z wiekiem i stanem ogólnym. [przypisy: bewacizumab, kto może być dawcą szpiku, seven heven allegro ]

0 thoughts on “Kamica jednej nerki”

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab kto może być dawcą szpiku seven heven allegro