Bezposrednio przed zabiegiem nalezy wykonac zdjecie rentgenowskie

Bezpośrednio przed zabiegiem należy wykonać zdjęcie rentgenowskie; film zawieszamy w sali operacyjnej tak, by zdjęcie można było obejrzeć w każdej chwili podczas operacji. Dobre ułożenie chorego na stole operacyjnym ułatwia zabieg. Podłożenie poduszki pod okolicę lędźwiową rozszerza przestrzeń pomiędzy łukiem żebrowym a grzebieniem kości biodrowej: dalsze rozszerzenie pola operacyjnego uzyskujemy skręcając klatkę piersiową ku przodowi, a miednicę ku t...

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad 5

Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 20,3 miesiąca w grupie CB i 19,4 miesiąca w grupie CBC (P = 0,16) (Tabela 2 i Figura 1B). Ogółem 407 pacjentów zmarło, 193 w grupie CB i 214 w grupie CBC. Wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po 60 dniach wynosił 1,9% w grupie CB i 2,7% w grupie CBC. Ogólny odsetek odpowiedzi u 649 pacjentów, u których oceniano, wynosił 50,0% w grupie CB i 52,7% w grupie CBC (p = 0,49). Kontrolę choroby obserwowano u 94,0% pacjentów w g...

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 ze względu na mozaikę linii germinalnej u klinicznie normalnego ojca ad 5

Dlatego około 10 procent plemników ojca zawierało delecję NF1 o wartości 12 kb. Dyskusja
Przebadaliśmy rodzinę, w której brat i siostra z neurofibromatozą typu mieli klinicznie normalnych rodziców. Analiza molekularna wykryła delecję 12 kb w genie NF1 w limfocytach potomstwa z nerwiakowłókniakowatością typu 1, ale tylko w plemniku nie dotkniętego chorobą ojca. Wyniki te wskazują na mozaikowatość germinalną genu NF1 u ojca.
Chociaż gen NF1 zo...

Syntaza tromboksanu i preferencje narządów do przerzutów

Przyczyną bólów może być także zwężenie jelit, wywołane przez zrosty lub postronki. Charakter bólów bywa różny: stały lub przejściowy, tępy lub ostry, rżnący, rwący, szarpiący i in. Zwłaszcza silne bóle dochodzące do stopnia kolki odczuwają chorzy w przypadkach utrudnienia posuwania się zawartości jelitowej wskutek zrostów. Usadowienie bólów odpowiada siedzibie sprawy zapalnej. Zależnie od tego chorzy bardzo często dostają bólów w pewnych, stale...

Najnowsze zdjęcia w galerii lagodnarehabilitacja:

331#leki na sen na recepte wykaz , #bewacizumab , #kolejka skierowań do sanatorium , #poradnia psychologiczna kraków , #ginekolog po angielsku , #wareniklina , #gitary elektryczne allegro , #cetuksymab , #kto może być dawcą szpiku , #objaw kussmaula ,