Rozszczepienie aorty

81-letni mężczyzna bez udokumentowanej historii medycznej stawił się na oddziale ratunkowym z bólem nadłonowym i zatrzymaniem moczu w wyniku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Okazało się, że miał on podwyższony poziom troponiny I, przy 0,17 ng na mililitr (wartość normalna, <0,08). Nie zgłosił żadnego bólu klatki piersiowej, pleców lub duszności. Nie stwierdzono zmian niedokrwiennych w elektrokardiografii. Radiografi...

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV

Brak danych dotyczących randomizowanych badań dotyczących korzyści i ryzyka związanego z rozpoczęciem leczenia przeciwretrowirusowego u pacjentów z bezobjawowym zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), u których liczba komórek CD4 + przekracza 350 komórek na milimetr sześcienny. Metody
Losowo przypisaliśmy dorosłym HIV-dodatnim, którzy mieli liczbę CD4 + powyżej 500 komórek na milimetr sześcienny, aby rozpoc...

Oczodolowa anomalia naczyniowa

63-letni mężczyzna został skierowany do kliniki z 13-letnią historią sporadycznej utraty wzroku, dwuobiektowej diplopii i niedowidem lewego oka podczas zginania lub naprężenia, które pogorszyły się w ciągu ostatniego roku. Poza niepowikłanym zabiegiem usunięcia zaćmy pacjent nie posiadał istotnej klinicznie historii oka, a wcześniejsze tomograficzne (CT) skany głowy nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Oczodołową anomalię naczy...

Śmiertelność Doświadczenie w próbach redukcji cholesterolu

Chemioterapia oparta na fluoropirymidynie oraz bewacizumab przeciw bebacizumabowi przeciw czynnikowi wzrostu naczyń śródbłonka (VEGF) jest standardowym leczeniem pierwszego rzutu w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego. Zbadaliśmy wpływ dodania cetuksymabu przeciw receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) do kombinacji kapecytabiny, oksaliplatyny i bewacizumabu w przypadku przerzutowego raka jelita grubego. Metody
Losowo przyd...

Najnowsze zdjęcia w galerii lagodnarehabilitacja:

331#bewacizumab , #kolejka skierowań do sanatorium , #poradnia psychologiczna kraków , #ginekolog po angielsku , #wareniklina , #gitary elektryczne allegro , #cetuksymab , #kto może być dawcą szpiku , #objaw kussmaula , #forskolina skutki uboczne ,