Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 7

Tymczasem wiele wysiłku poświęcono odpowiednio dzieciom, które są najbardziej narażone na ciężką chorobę RSV i które najbardziej potrzebują profilaktyki i zasobów opieki zdrowotnej.24,27-29 Jednak nasze badanie sugeruje, że od zakażenia RSV wśród wcześniej zdrowych dzieci narzuca większy ciężar niż wcześniej uznano, potrzeba rozwiązania tego problemu może być jeszcze większa. Cechy, które najczęściej wiązały się z chorobą RSV wymagającą hospitalizacji, obejmowały płeć męską, przewlekłe współistniejące schorzenia medyczne, niższ...

Guz sieciowy ma bardzo czesto znamienny przebieg

Przedmiotowo w postaci włóknisto-zrostowej zapalenia gruźliczego otrzewnej można wyczuć w różnych miejscach brzucha guzy wytworzone po części przez zlepione z sobą i z otrzewną ścienną pętle jelitowe, po części przez zgrubiałą i naciekłą sieć większą. Guz sieciowy ma bardzo często znamienny przebieg. Mianowicie wskutek przyrośnięcia sieci większej w okolicy kątnicy guz ciągnie się z prawego dołu biodrowego w lewo ku pępkowi, a stąd biegnie dalej jako postronek leżący poprzecznie. Znamienne są dla niego także powierzchowne położenie, zn...

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad 7

W badaniu obserwacyjnym częstość występowania raka piersi była początkowo około dwukrotnie wyższa u kobiet, które stosowały hormony niż u tych, które ich nie stosowały, co prawdopodobnie odzwierciedlało dłuższy czas ekspozycji na hormony w tym badaniu niż w badaniu klinicznym. 22,23 Niemniej jednak częstość występowania zmniejszyła się równolegle z redukcją stosowania estrogenu i progestyny z roku na rok. Gwałtowny spadek liczby raków sutka w okresie postinterwencji sugeruje, że odstawienie terapii estrogenowo-progestagenowej prowadzi do regresji...

Mutacje w czynnikach krzepnięcia u kobiet z niewytłumaczalnym opóźnieniem płodu ad 5

Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać leczenie z lub bez cetuksymabu. Randomizacja była przeprowadzana centralnie techniką minimalizacji z warstwowaniem według poziomu dehydrogenazy mleczanowej w surowicy (prawidłowy lub nieprawidłowy, zgodnie z wartościami granicznymi dla poszczególnych ośrodków), poprzedniej chemioterapii adiuwantowej (tak lub nie), liczby dotkniętych narządów (jeden lub więcej niż jeden) i centrum leczenia. Badanie zostało zatwierdzone przez Komitet ds. Badań Powiązanych z Ludźmi Arnhem-Nijm...

Najnowsze zdjęcia w galerii lagodnarehabilitacja:

331#proste przepisy kulinarne , #przychodnia mikołów okrzei , #leki na sen na recepte wykaz , #bewacizumab , #kolejka skierowań do sanatorium , #poradnia psychologiczna kraków , #ginekolog po angielsku , #wareniklina , #gitary elektryczne allegro , #cetuksymab ,