Skip to content

Mutacje w SYNGAP1 w autosomalnym niedoręcznym niedorozwoju umysłowym cd

3 miesiące ago

466 words

W każdym przypadku unikalne mutacje zostały potwierdzone przez reampfikację fragmentu i ponowne sekwencjonowanie probanda i obojga rodziców za pomocą starterów do tyłu i do przodu. PolyPhred (wersja 5.04), PolyScan (wersja 3.0) i Mutation Surveyor (wersja 3.10) zostały użyte do analizy wykrywania mutacji. Odkrycie Mutacji skracających
Ryc. 1. Ryc. 1. Mutacje De Novo SYNGAP1 u trojga pacjentów z niedotlikowym niedorozwojem umysłowym. Panel A pokazuje lokalizację mutacji SYNGAP1 de novo zidentyfikowanych u pacjentów z niedorozwojowym upośledzeniem umysłowym. Pozycje aminokwasowe są oparte na projekcie NCBI Reference Sequence o numerze NP_006763 (z NM_006772) (dla izoformy 1, która składa się z 1343 aminokwasów). Różne przewidywalne domeny funkcjonalne są podświetlone: domena homologii plekstryny (PH, pozycje od 150 do 251), domena C2 (pozycje 263 do 362), RASGAP (pozycje 392 do 729), SH3 (pozycje 785 do 815), domena CC (pozycje 1189 do 1262), motyw wiążący PDZ typu T / SXV (QTRV) (izoforma 2) i wiązanie CamKII (GAAPGPPRHG) (izoforma 3). Ponadto pokazano ostatnie aminokwasy izoformy (TADH). Zmienne terminale C trzech izoform SYNGAP1, które są tutaj pokazane, odpowiadają genomowym sekwencjom przyłączeniowym DNA AB067525 (dla izoformy 1), AK307888 (dla izoformy 2) i AL713634 (dla izoformy 3). Linie kreskowane dla izoform 2 i 3 wskazują, że sekwencja aminokwasów została skrócona. Panel B pokazuje chromatogramy odpowiadające sekwencji SYNGAP1 dla każdego z trzech pacjentów z mutacjami de novo i dla ich rodziców. Pokazano sekwencje DNA SYNGAP1 typu dzikiego i zmutowanego, wraz z odpowiednimi aminokwasami.
Tabela 1. Tabela 1. Mutacje SYNGAP1 u uczestników badania. Zidentyfikowaliśmy dwóch pacjentów, którzy byli heterozygotyczni pod względem mutacji nonsensownych, K138X w Pacjencie i R579X w Pacjentu 2. Ponadto, zidentyfikowaliśmy pacjenta (Pacjent 3), który był heterozygotyczny pod względem mutacji c2438delT, który, jak się spodziewano, spowodował przesunięcie ramki zaczynając od kodonu 813, wytwarzając przedwczesny kodon stop w pozycji 835 (L813RfsX22) (Figura 1). Każda mutacja była nieobecna w próbkach DNA, które uzyskaliśmy od rodziców dotkniętych pacjentów (wskazując, że mutacje były de novo) oraz w kontrolnej serii 190 zdrowych osobników, w których zsekwencjonowano wszystkie eksony SYNGAP1 i intronalne połączenia. Jeden heterozygotyczny wariant missense (I1115T), prawdopodobnie łagodny polimorfizm, był obecny u pacjentów z niedorozwojowymi upośledzeniami umysłowymi i kontrolnymi podobnie (Tabela 1).
Tabela 2. Tabela 2. Cechy kliniczne trzech pacjentów z mutacjami SYNGAP1 De Novo. Trzech pacjentów z mutacjami de novo, których wiek wahał się od 4 do 11 lat, miało podobne profile kliniczne (tabela 2 i dodatek dodatkowy). Wszyscy urodzili się z nieobowiązkowymi rodzicami po ciążach i porodach bez powikłań. Ich wczesny rozwój charakteryzował się globalnym opóźnieniem i hipotonią, z początkiem chodzenia w wieku 2 lat. Wyniki z Mullen Scales of Early Learning i Vineland Adaptive Behavior Scales pokazały profile, które były zgodne z umiarkowanym do ciężkiego upośledzeniem umysłowym u wszystkich pacjentów. Niewerbalne interakcje społeczne mieściły się w normalnym zakresie
[hasła pokrewne: cetuksymab, forskolina skutki uboczne, seven heven allegro ]

0 thoughts on “Mutacje w SYNGAP1 w autosomalnym niedoręcznym niedorozwoju umysłowym cd”

Powiązane tematy z artykułem: cetuksymab forskolina skutki uboczne seven heven allegro