Skip to content

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci czesc 4

2 miesiące ago

217 words

Pacjenci z zakażeniem RSV byli istotnie bardziej prawdopodobne niż pacjenci, którzy nie mieli zakażenia RSV, że nie są białymi Latynami iw wieku 6 miesięcy. Hospitalizowani pacjenci Stawki zakażenia RSV Tabela 2. Tabela 2. Częstość hospitalizacji i ambulatoryjnego leczenia dzieci w wieku poniżej 5 lat z potwierdzoną infekcją wirusem układu oddechowego (RSV) na 1000 dzieci, w…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci cd

2 miesiące ago

85 words

Opracowano trzy wielozmiennowe modele regresji logistycznej dla pacjentów hospitalizowanych z RSV w porównaniu z pacjentami ambulatoryjnymi z RSV, dla pacjentów hospitalizowanych z RSV w porównaniu do pacjentów hospitalizowanych z RSV oraz dla pacjentów z RSV-dodatnich w porównaniu z pacjentami z nieobecnymi RSV. Współzmiennymi kandydatami w każdym modelu były płeć, grupa wiekowa (od 0 do 5,…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad

2 miesiące ago

296 words

Dzieci zapisano w ciągu 48 godzin od przyjęcia od niedzieli do czwartku. Nadzór ambulatoryjny prowadzono równolegle od listopada do kwietnia w Nashville i Rochester od 2002 do 2004 roku i podobnie w Cincinnati w sezonie 2003-2004. Pacjenci ambulatoryjni byli zapisywani w każdej placówce od jednej do czterech miejskich i podmiejskich praktyk pediatrycznych, lub 2 dni…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci

2 miesiące ago

549 words

Główna rola wirusa syncytialnego oddechowego (RSV) w wywoływaniu noworodków w szpitalach jest dobrze znana, ale całkowite obciążenie zakażeniem RSV wśród małych dzieci pozostaje słabo określone. Metody Przeprowadziliśmy prospektywny, populacyjny nadzór ostrych infekcji dróg oddechowych wśród dzieci poniżej 5 roku życia w trzech powiatach USA. Zapisaliśmy hospitalizowanych dzieci w latach 2000-2004 oraz dzieci prezentujące się jako…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym cd

2 miesiące ago

518 words

Pacjenci, których leczenie przerwano z powodów innych niż progresja choroby, oceniano pod kątem odpowiedzi co 3 miesiące. Względną intensywność dawki określono jako stosunek podawanej dawki do planowanej dawki. Jakość życia została oceniona w kwestionariuszu Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Kwestionariusza Jakości Życia Raka na początku badania w ciągu 2 tygodni przed randomizacją, a następnie co…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad

2 miesiące ago

486 words

Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać leczenie z lub bez cetuksymabu. Randomizacja była przeprowadzana centralnie techniką minimalizacji z warstwowaniem według poziomu dehydrogenazy mleczanowej w surowicy (prawidłowy lub nieprawidłowy, zgodnie z wartościami granicznymi dla poszczególnych ośrodków), poprzedniej chemioterapii adiuwantowej (tak lub nie), liczby dotkniętych narządów (jeden lub więcej niż jeden) i…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym

2 miesiące ago

511 words

Chemioterapia oparta na fluoropirymidynie oraz bewacizumab przeciw bebacizumabowi przeciw czynnikowi wzrostu naczyń śródbłonka (VEGF) jest standardowym leczeniem pierwszego rzutu w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego. Zbadaliśmy wpływ dodania cetuksymabu przeciw receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) do kombinacji kapecytabiny, oksaliplatyny i bewacizumabu w przypadku przerzutowego raka jelita grubego. Metody Losowo przydzielono 755 pacjentów z wcześniej nieleczonym…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 7

2 miesiące ago

430 words

Tymczasem wiele wysiłku poświęcono odpowiednio dzieciom, które są najbardziej narażone na ciężką chorobę RSV i które najbardziej potrzebują profilaktyki i zasobów opieki zdrowotnej.24,27-29 Jednak nasze badanie sugeruje, że od zakażenia RSV wśród wcześniej zdrowych dzieci narzuca większy ciężar niż wcześniej uznano, potrzeba rozwiązania tego problemu może być jeszcze większa. Cechy, które najczęściej wiązały się z…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 6

2 miesiące ago

35 words

Tylko młodszy wiek i wcześniactwo były niezależnie związane z chorobą RSV wymagającą hospitalizacji. W porównaniu z pacjentami nieobjętymi RSV, RSV-dodatni pacjenci ambulatoryjni i ambulatoryjni byli istotnie młodsi (P <0,001), ale nie częściej niż przedwcześnie, co wskazuje, że młody wiek nałożył większe ryzyko choroby RSV-pozytywnej niż na RSV- negatywna choroba. Dyskusja Nasze wyniki z trzech różnych…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie

2 miesiące ago

552 words

Po opublikowaniu raportu z 2002 r. Dotyczącego próby estrogenowej i progestynowej WHI (Women s Health Initiative) użycie hormonalnej terapii menopauzalnej w Stanach Zjednoczonych znacznie się zmniejszyło. Następnie zmniejszyła się zapadalność na raka piersi, co sugeruje związek przyczynowo-skutkowy między leczeniem hormonalnym a rakiem piersi. Przyczyna tego spadku pozostaje jednak kontrowersyjna. Metody Przeanalizowaliśmy wyniki randomizowanego badania klinicznego…