Skip to content

Po trzykrotnym podwiazaniu szypuly odcinamy ja poza pierwsza podwiazka

7 miesięcy ago

143 words

Po trzykrotnym podwiązaniu szypuły odcinamy ją poza pierwszą podwiązką, nałożoną tuż przy nerce, zachowując na kikucie dośrodkowym pozostałe dwie podwiązki. W przypadkach trudnych, gdy nie można podwiązać naczyń, nakładamy kleszczyki i nerkę odcinamy; kleszczyki pozostawione w ranie wyjmujemy na czwartą dobę po operacji. Niekiedy nowotwór jest zrośnięty z naczyniami sąsiednimi tak silnie, że nie można…

Wskazania do saczkowania miedniczki drenem gumowym

7 miesięcy ago

162 words

W ten sam sposób usuwamy kamień tkwiący mocno w kielichu, a jeżeli mamy liczne kamienie tkwiące w różnych kielichach, usuwamy każdy kamień z osobnego nacięcia miąższu nerkowego. Duże cięcie nerki (cięcie sekcyjne) prowadzi często do znacznego i trwałego upośledzenia czynności nerki. c) Wskazania do sączkowania miedniczki drenem gumowym. Jeżeli zgłębnikowanie wykazuje całkowitą drożność moczowodu i…

Wysokie ulozenie lub krótka szypula moga utrudnic wylonienie nerki

7 miesięcy ago

119 words

Wysokie ułożenie lub krótka szypuła mogą utrudnić wyłonienie nerki; w takich przypadkach należy zaniechać bezowocnych prób wytoczenia nerki i rozszerzyć pole operacyjne przez wycięcie podokostnowe 12 żebra. W razie skaleczenia opłucnej należy ją zamknąć starannie. Po odsłonięciu nerki wytaczamy ją do przodu, nacinamy tkankę tłuszczową wzdłuż moczowodu i złuszczamy ją gazikiem. Żeby uniknąć przesunięcia okruchów…

Usadowienie bólów odpowiada siedzibie sprawy zapalnej

7 miesięcy ago

291 words

Przyczyną bólów może być także zwężenie jelit, wywołane przez zrosty lub postronki. Charakter bólów bywa różny: stały lub przejściowy, tępy lub ostry, rżnący, rwący, szarpiący i in. Zwłaszcza silne bóle dochodzące do stopnia kolki odczuwają chorzy w przypadkach utrudnienia posuwania się zawartości jelitowej wskutek zrostów. Usadowienie bólów odpowiada siedzibie sprawy zapalnej. Zależnie od tego chorzy…