Skip to content

Czasami sprawa dotyczy prawie wylacznic krezki jelit cienkich

4 miesiące ago

261 words

W sprawę chorobową nieraz bywa wciągnięta sieć oraz krezka ulegająca następowemu skurczeniu i skróceniu. Czasami sprawa dotyczy prawie wyłącznic krezki jelit cienkich (mesenteriitis chronica cicatricans Riedeli) lub okrężnicy esowatej (mesosigmoiditis chronica cicatricans) prawie bez udziału otrzewnej pętli jelitowych. Zrosty i postronki otrzewne mogą być przyczyną przemieszczenia narządów, ich unieruchomienia, zgięć pętli jelitowych, zwężenia, a nawet…

Nieswoiste przewlekle zapalenie otrzewnej ograniczone

4 miesiące ago

245 words

Nieswoiste przewlekle zapalenie otrzewnej ograniczone Określenie, przyczyny ,anatomia patologiczna. Przewlekle zapalenie otrzewnej ograniczone powstaje wtenczas, gdy zapalenie szerzy się z sąsiedniego narządu na niewielką przestrzeń jamy otrzewnej w sposób powolny. W przeciwieństwie do ostrego ograniczonego zapalenia otrzewnej, w zapaleniu przewlekłym wysięku bywa przeważnie niewiele i składa się on prawie wyłącznie z włóknika. Włóknik odkłada się…

Plyn zaczyna nabierac coraz wiecej cech wysieku

4 miesiące ago

257 words

W przypadkach o obrazie klinicznym niezbyt wyraźnym w rozpoznaniu bywa pomocne badanie płynu, wydobytego z jamy otrzewnej . Przejście przesięku w wysięk rozpoznaje się wtedy gdy w przypadku puchliny brzusznej pojawia się gorączka, chociażby nieznaczna, bóle w brzuchu, bolesność uciskowa, tarcie otrzewne lub gdy stwierdza się, że płyn staje się mniej ruchomy. Płyn zaczyna nabierać…

Miesnie zszywamy szwami pojedynczymi

4 miesiące ago

120 words

Do przestrzeni okołonerkowej wprowadzamy zawsze dren gumowy, nawet w przypadkach, w których nie było zakażenia moczu; sączek wyjmujemy po upływie 8 dni. Mięśnie zszywamy szwami pojedynczymi. a skórę – szwami w kształcie litery : U, które związujemy na gazikach. d) Zapobieganie nawrotom kamicy. Około 20o wszystkich przypadków kamicy nerkowej daje nawroty; zdarza się to najczęściej…

Zbliznowacenie krezki okreznicy esowatej

4 miesiące ago

255 words

Zbliznowacenie krezki okrężnicy esowatej wywołuje zazwyczaj zaparcia, które stają się z czasem coraz uporczywsze, tak iż chory nieraz oddaje stolec tylko raz na 3; -6 dni. Gdy na tle długotrwałego zalegania kału w pętlach okrężnicy esowatej powstanie jej zapalenie, zaparcie może ustąpić miejsca stolcom na przemian zapartym i rozwolnionym. Uporczywemu zaparciu towarzyszą nieraz bóle w…

Zmiany zrostowe okreznicy esowatej na tle przewleklego zapalenia bliznowaciejacego jej krezki

4 miesiące ago

288 words

Zmiany zrostowe okrężnicy esowatej na tle przewlekłego zapalenia bliznowaciejącego jej krezki zdarzają się stosunkowo często w wieku od 30 do 60 roku życia, natomiast u dzieci są one znacznie rzadsze. W materiale statystycznym Adama Elektorawicza na ogólną liczbę 560 osób w wieku od 30 do 60 roku życia zmiany zrostowe krezki okrężnicy esowatej stwierdzono w…

ZAPALENIA OTRZEWNEJ SWOISTE

4 miesiące ago

282 words

Wlewaniem zawiesiny kontrastowej przez odbytnicę stwierdza się utrudnienie przechodzenia zawiesiny z odbytnicy do okrężnicy esowatej, powolne wypełnienie się okrężnicy esowatej, znaczne jej wydłużenie, zmniejszenie ruchomości, niemożność rozsunięcia jej ramion, zbliżonych do siebie, czasami utrudnienie przechodzenia zawiesiny z okrężnicy esowatej do zstępującej. W postaci wtórnej wykrywa się prócz tego zmiany zależne od choroby podstawowej. Rokowanie w…

Przewlekle zapalenie bliznowaciejace krezki okreznicy esowatej

4 miesiące ago

277 words

W przypadkach zwężenia jelit na tle zrostów oraz w przypadkach szczególnie przykrych dolegliwości zatruwających choremu życie poleca się leczenie operacyjne. Natomiast nie należy nalegać, by to leczenie było zastosowane w przypadkach, w których przypadłości nie są tak znaczne, a to dlatego że po operacji nieraz -tworzą się nowe zrosty, które mogą być przyczyną jeszcze dotkliwszych…

W wielu przypadkach w rozpoznaniu zrostów moze byc pomocne badanie radiologiczne przewodu pokarmowego oraz pecherzyka zólciowego

4 miesiące ago

250 words

Rozpoznanie przewlekłego ograniczonego nieswoistego zapalenia otrzewnej nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza jeżeli sprawa toczy się poza obrębem miednicy małej. Naprowadzają je na myśl takie objawy, jak: stała bolesność uciskowa w pewnym miejscu brzucha, zwiększenie bólów, zależnych od choroby podstawowej, czasami gorączka, przyśpieszenie opadania krwinek w krwi i in. , jeżeli one pojawiają się u chorego…

Najrzadszy jest typ poprzeczny

4 miesiące ago

292 words

Rzadziej choroba rozpoczyna się w jednej opłucnej, stąd przechodzi na otrzewną i w końcu na drugą opłucną. Najrzadszy jest typ poprzeczny, polegający na zapaleniu kolejno jednej opłucnej, drugiej opłucnej i osierdzia. Z innych błon surowiczych bywa dość często wciągnięte w sprawę chorobową osierdzie. Odstęp czasu od usadowienia się sprawy w jednej błonie do zaatakowania następnej…