Skip to content

Postac prosówkowa rozlanego gruzliczego zapalenia otrzewnej

5 miesięcy ago

277 words

Natomiast wybita przewaga zmian wytwórczych nad rozpadowymi wiedzie do odmiany guzowatej. Cechują ją guzy różnych rozmiarów, niekiedy liczne. W powstaniu guzów biorą przeważnie udział także sieć większa i krezka. Sieć kurcząc się tworzy twardy, guzowaty postronek leżący poprzecznie ponad pępkiem albo idący skośnie z okolicy prawego dołu biodrowego brzucha ku pępkowi, a dalej poprzecznie w lewo. Postać włóknisto-zrostową rozlanego gruźliczego zapalenia otrzewnej cechuje prawie zupełny brak płynnego wysięku i bardzo obfite złogi włóknika obok gruzełków. Wobec tego nadaje się jej także miano: zapalenie otrzewnej gruźlicze suche (peritonitis tu. berculosa sieca). Wskutek organizacji włóknika wytwarzają się bardzo liczne i potężne zrosty, a krezka jelita cienkiego znacznie się skraca. Odpowiednio do przebiegu nasady tej krezki, jelito cienkie zostaje przeciągnięte ku górze i w prawo i nieraz tworzy tutaj guz składający się ze zrosłych z sobą i skróconych wskutek bliznowacenia pętli. Objawy. Postać prosówkowa rozlanego gruźliczego zapalenia otrzewnej nie ma znaczenia klinicznego, gdyż stanowi tylko jeden z objawów ostrej gruźlicy prosówkowej. Postać ta może przebiegać bez dolegliwości i bez objawów przedmiotowych, rzadziej wywołuje bóle w brzuchu, zazwyczaj nieznaczne. bolesność uciskową brzucha i zaburzenia oddawania stolca, czasami nudności i wymioty. Postać wysiękowa rozlanego gruźliczego zapalenia otrzewnej rozwija się przeważnie powoli nieokreślonymi i niesilnymi bólami w brzuchu. Towarzyszą im utrata łaknienia, odbijanie się, nudności, wymioty, wzdęcie. brzucha, zaburzenia oddawania stolca poty nocne bóle głowy, ogólne osłabienie, chudnienie. Czasami bólów wcale nie ma, zwłaszcza w-dalszym przebiegu-choroby. [więcej w: cetuksymab, allegro moje allegro, kto może być dawcą szpiku ]

0 thoughts on “Postac prosówkowa rozlanego gruzliczego zapalenia otrzewnej”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu serwis ekspresów do kawy warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: allegro moje allegro cetuksymab kto może być dawcą szpiku