Skip to content

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV ad

7 miesięcy ago

553 words

Jednak we wcześniejszych dużych, randomizowanych badaniach ciągłe stosowanie terapii przeciwretrowirusowej w porównaniu z terapią z przerwami zmniejszyło te ryzyko.17,18 Biorąc pod uwagę niewielkie bezwzględne ryzyko wystąpienia AIDS u pacjentów z wysoką liczbą limfocytów CD4 +, ważne jest ustalenie, czy jest bezpieczne i korzystne rozpoczęcie leczenia przeciwretrowirusowego u pacjentów bezobjawowych, u których liczba komórek CD4 + jest znacznie wyższa niż 350 komórek na milimetr sześcienny. Ta informacja jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę znane korzyści leczenia przeciwretrowirusowego w zmniejszaniu zakaźności. [7, 24]
W odpowiedzi na tę lukę, opracowaliśmy wieloośrodkowe, randomizowane badanie, Strategic Timing of Antiretroviral Therapy (START), w celu określenia ryzyka i korzyści natychmiastowego rozpoczęcia terapii przeciwretrowirusowej u bezobjawowych nosicieli HIV, u których liczba CD4 + jest większa. niż 500 komórek na milimetr sześcienny, w porównaniu z odroczeniem inicjacji, aż liczba komórek CD4 + wyniesie 350 komórek na milimetr sześcienny.
Metody
Badanie START zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez Międzynarodową Sieć na rzecz Inicjatyw Strategicznych w Globalnych Próbach na HIV (INSIGHT). Opis wkładu członków badania znajduje się w sekcji 2 Dodatku uzupełniającego, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Badaj pacjentów
Pacjenci zakażeni HIV, którzy ukończyli 18 rok życia i którzy jeszcze nie rozpoczęli terapii przeciwretrowirusowej, nie mieli historii AIDS i byli ogólnie w dobrym zdrowiu, kwalifikowali się do badania, jeśli mieli dwie liczby CD4 + powyżej 500 komórek na milimetr sześcienny w odstępie co najmniej 2 tygodni w ciągu 60 dni przed rejestracją. Kobiety, które były w ciąży lub karmiące piersią podczas badania przesiewowego, nie kwalifikowały się; kobiety, które zaszły w ciążę podczas obserwacji, pozostały w badaniu. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu badania, patrz protokół badania, dostępny na stronie.) Badanie zostało zatwierdzone przez komisję do spraw etyki lub komitet etyczny w każdej z uczestniczących stron, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów.
Projekt badania
Oceniliśmy dwie strategie rozpoczęcia terapii przeciwretrowirusowej: natychmiastowe rozpoczęcie i odroczone rozpoczęcie leczenia do momentu, gdy liczba komórek CD4 + spadnie do 350 komórek na milimetr sześcienny lub do rozwoju zdarzenia związanego z AIDS lub innego stanu, który dyktował zastosowanie terapii przeciwretrowirusowej (np. Ciąża). 25,26 Gdy badanie rozpoczęto w 2009 r., Strategia odroczenia była zgodna z zaleceniami w większości wytycznych dotyczących leczenia.27-30 W trakcie badania zmieniły się niektóre wytyczne dotyczące leczenia. Ponieważ dowody sugerujące te zmiany były ograniczone, nie zmieniliśmy strategii odroczonej-inicjacji w naszym badaniu.
Protokół badania wymagał zastosowania zatwierdzonego połączenia leków uzyskanego na podstawie wytycznych Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej jako pierwszego schematu antyretrowirusowego w dwóch grupach badawczych (sekcja 3 w dodatku uzupełniającym) .27
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym był złożony wynik obejmujący dwa główne elementy. Pierwszym było poważne zdarzenie związane z AIDS, obejmujące śmierć od AIDS lub dowolne zdarzenie określające AIDS (zgodnie z rozszerzonym dokumentem nadzoru z 1993 r. Ośrodka Kontroli i Zapobiegania Chorobom), 31 z wyjątkiem niekrytycznego zakażenia wirusem opryszczki pospolitej i kandydoza przełyku, które nie zostały policzone z powodu ich mniejszej ostrości
[hasła pokrewne: okulista na nfz wrocław, ginekolog po angielsku, nfz białystok sanatorium ]

0 thoughts on “Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV ad”

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog po angielsku nfz białystok sanatorium okulista na nfz wrocław