Skip to content

Tag: allegro moje allegro

Wysokie ulozenie lub krótka szypula moga utrudnic wylonienie nerki

7 miesięcy ago

119 words

Wysokie ułożenie lub krótka szypuła mogą utrudnić wyłonienie nerki; w takich przypadkach należy zaniechać bezowocnych prób wytoczenia nerki i rozszerzyć pole operacyjne przez wycięcie podokostnowe 12 żebra. W razie skaleczenia opłucnej należy ją zamknąć starannie. Po odsłonięciu nerki wytaczamy ją do przodu, nacinamy tkankę tłuszczową wzdłuż moczowodu i złuszczamy ją gazikiem. Żeby uniknąć przesunięcia okruchów…

Miesnie zszywamy szwami pojedynczymi

7 miesięcy ago

120 words

Do przestrzeni okołonerkowej wprowadzamy zawsze dren gumowy, nawet w przypadkach, w których nie było zakażenia moczu; sączek wyjmujemy po upływie 8 dni. Mięśnie zszywamy szwami pojedynczymi. a skórę – szwami w kształcie litery : U, które związujemy na gazikach. d) Zapobieganie nawrotom kamicy. Około 20o wszystkich przypadków kamicy nerkowej daje nawroty; zdarza się to najczęściej…

Przewlekle zapalenie bliznowaciejace krezki okreznicy esowatej

7 miesięcy ago

277 words

W przypadkach zwężenia jelit na tle zrostów oraz w przypadkach szczególnie przykrych dolegliwości zatruwających choremu życie poleca się leczenie operacyjne. Natomiast nie należy nalegać, by to leczenie było zastosowane w przypadkach, w których przypadłości nie są tak znaczne, a to dlatego że po operacji nieraz -tworzą się nowe zrosty, które mogą być przyczyną jeszcze dotkliwszych…

Zserowaciale wezly krezkowe

7 miesięcy ago

240 words

Zakażenie może nastąpić także przez drogi chłonne(infectio lymphogenes) z ogniska pierwotnego w przewodzie pokarmowym, w węzłach krezkowych lub zaotrzewnych, zapalenie otrzewnej gruźlicze rozlane w narządzie moczowo-płciowym. Zserowaciałe węzły krezkowe i zaotrzewne mogą zakazić otrzewną także, gdy przebijają się do niej. Bardzo rzadko otrzewna jest jedynym ogniskiem zakażenia gruźliczego w ustroju. Gruźlicze zapalenie otrzewnej spostrzega się…

Postac prosówkowa rozlanego gruzliczego zapalenia otrzewnej

7 miesięcy ago

277 words

Natomiast wybita przewaga zmian wytwórczych nad rozpadowymi wiedzie do odmiany guzowatej. Cechują ją guzy różnych rozmiarów, niekiedy liczne. W powstaniu guzów biorą przeważnie udział także sieć większa i krezka. Sieć kurcząc się tworzy twardy, guzowaty postronek leżący poprzecznie ponad pępkiem albo idący skośnie z okolicy prawego dołu biodrowego brzucha ku pępkowi, a dalej poprzecznie w…

Leczenie w gruzliczym zapaleniu otrzewnej

7 miesięcy ago

281 words

Leczenie w gruźliczym zapaleniu otrzewnej ma za zadanie: 1) zapewnić spokój chorej otrzewnej; 2) wzmocnić siły obronne chorego i 3) wywoływać oraz podtrzymywać – przekrwienie otrzewnej, które sprzyja wygojeniu się sprawy chorobowej. I Spokój zapewnia się otrzewnej przez długotrwałe leżenie w łóżku, zwłaszcza na świeżym powietrzu w zdrowej miejscowości w klimacie podgórskim, dodatnio wpływającym na…

Ostra infekcja szyi

7 miesięcy ago

546 words

W pełni uodporniona, poprzednio dobrze 11-miesięczna dziewczynka miała czterodniową historię gorączki, koryzy i coraz częstszego chrząkania oddechowego. Podczas badania była gorączka (temperatura, 38,2 ° C) i miała tachykardię i niedociśnienie. Miała również tachypnea z łagodnym stridorem, a po prawej stronie szyi pojawiła się pełność, która rozwinęła się w dniu prezentacji (panel A). Bólowa radiografia szyi…

Rozszczepienie aorty

7 miesięcy ago

44 words

81-letni mężczyzna bez udokumentowanej historii medycznej stawił się na oddziale ratunkowym z bólem nadłonowym i zatrzymaniem moczu w wyniku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Okazało się, że miał on podwyższony poziom troponiny I, przy 0,17 ng na mililitr (wartość normalna, <0,08). Nie zgłosił żadnego bólu klatki piersiowej, pleców lub duszności. Nie stwierdzono zmian niedokrwiennych w elektrokardiografii.