Skip to content

Tag: kto może być dawcą szpiku

Przewlekle zapalenie bliznowaciejace krezki okreznicy esowatej

7 miesięcy ago

277 words

W przypadkach zwężenia jelit na tle zrostów oraz w przypadkach szczególnie przykrych dolegliwości zatruwających choremu życie poleca się leczenie operacyjne. Natomiast nie należy nalegać, by to leczenie było zastosowane w przypadkach, w których przypadłości nie są tak znaczne, a to dlatego że po operacji nieraz -tworzą się nowe zrosty, które mogą być przyczyną jeszcze dotkliwszych…

Zmiany zrostowe okreznicy esowatej na tle przewleklego zapalenia bliznowaciejacego jej krezki

7 miesięcy ago

288 words

Zmiany zrostowe okrężnicy esowatej na tle przewlekłego zapalenia bliznowaciejącego jej krezki zdarzają się stosunkowo często w wieku od 30 do 60 roku życia, natomiast u dzieci są one znacznie rzadsze. W materiale statystycznym Adama Elektorawicza na ogólną liczbę 560 osób w wieku od 30 do 60 roku życia zmiany zrostowe krezki okrężnicy esowatej stwierdzono w…

Otrzewna jest przekrwiona

7 miesięcy ago

235 words

Otrzewna jest przekrwiona, pokryta miejscami włóknikiem i usiana licznymi, małymi gruzełkami, W otrzewnej widać nadto wybroczyny. Postać wysiękowa nieraz kojarzy się z gruźliczym zapaleniem innych błon surowiczych, zwłaszcza opłucnej i osierdzia. Takie skojarzone zapalenie nosi miano: gruźlicze zapalenie wielu błon surowiczych (polyserositis tuberculosa). Jeżeli złogi włóknika są nieliczne i cienkie, może nastąpić wygojenie sprawy: wysięk…

Postac prosówkowa rozlanego gruzliczego zapalenia otrzewnej

7 miesięcy ago

277 words

Natomiast wybita przewaga zmian wytwórczych nad rozpadowymi wiedzie do odmiany guzowatej. Cechują ją guzy różnych rozmiarów, niekiedy liczne. W powstaniu guzów biorą przeważnie udział także sieć większa i krezka. Sieć kurcząc się tworzy twardy, guzowaty postronek leżący poprzecznie ponad pępkiem albo idący skośnie z okolicy prawego dołu biodrowego brzucha ku pępkowi, a dalej poprzecznie w…

Ilosc plynu w jamie brzusznej zwykle bywa mierna

7 miesięcy ago

228 words

Postać wysiękową rozlanego gruźliczego zapalenia otrzewnej różnicuje się z puchliną brzuszną przesiękową, z zapaleniem otrzewnej kiłowym, z rzekomą marskością wątroby osierdziową i z rakowym zapaleniem otrzewnej. Od puchliny brzusznej pochodzenia przesiękowego odróżnia się wysiękowe gruźlicze zapalenie otrzewnej na podstawie zespołu objawów, odmiennego w obu tych sprawach. Mianowicie: Wysięk: 1. Ilość płynu w jamie brzusznej zwykle…

Nadcisnienie i choroba Lesniowskiego-Crohna

7 miesięcy ago

393 words

59-letni mężczyzna z nadciśnieniem i chorobą Leśniowskiego-Crohna komplikowaną przez przetoki stracił przytomność w domu. Był leczony infliksymabem podawanym przez centralne żylne urządzenie dostępowe, które zostało umieszczone w celu długotrwałego przerywanego leczenia. Pacjent był leczony bezskutecznie sulfasalazyną, glikokortykoidami i terapiami immunomodulującymi, w tym metotreksatem, azatiopryną i merkaptopuryną. Został zaintubowany i przewieziony na pogotowie.

Plamy Roth w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

7 miesięcy ago

526 words

34-letni mężczyzna zgłosił się do oddziału ratunkowego w zwiazku ze zmniejszonym widokiem w prawym oku, które rozwinęło się tego ranka. Czuł się dobrze, oprócz epizodów zawrotów głowy i duszności po ćwiczeniach w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Epizody te zaczęły się tydzień po tym, jak pacjent przeszedł leczenie dentystyczne. Poprzednie rozległe dochodzenia były niejednoznaczne.