Skip to content

Tag: leki na sen na recepte wykaz

Wskazania do saczkowania miedniczki drenem gumowym

7 miesięcy ago

162 words

W ten sam sposób usuwamy kamień tkwiący mocno w kielichu, a jeżeli mamy liczne kamienie tkwiące w różnych kielichach, usuwamy każdy kamień z osobnego nacięcia miąższu nerkowego. Duże cięcie nerki (cięcie sekcyjne) prowadzi często do znacznego i trwałego upośledzenia czynności nerki. c) Wskazania do sączkowania miedniczki drenem gumowym. Jeżeli zgłębnikowanie wykazuje całkowitą drożność moczowodu i…

Usadowienie bólów odpowiada siedzibie sprawy zapalnej

7 miesięcy ago

291 words

Przyczyną bólów może być także zwężenie jelit, wywołane przez zrosty lub postronki. Charakter bólów bywa różny: stały lub przejściowy, tępy lub ostry, rżnący, rwący, szarpiący i in. Zwłaszcza silne bóle dochodzące do stopnia kolki odczuwają chorzy w przypadkach utrudnienia posuwania się zawartości jelitowej wskutek zrostów. Usadowienie bólów odpowiada siedzibie sprawy zapalnej. Zależnie od tego chorzy…

Czasami mozna wyczuc takze klebek zlepionych z soba petli jelita cienkiego.

7 miesięcy ago

271 words

Czasami można wyczuć także kłębek zlepionych z sobą pętli jelita cienkiego. Opukowo stwierdza się tzw. szachownicę. Polega ona na istnieniu obok siebie głosu bębenkowego i przytłumionego pozostających przeważnie bez zmiany w różnych położeniach ciała chorego. Czasami stwierdza się tarcie otrzewne, nieraz także powiększenie wątroby śledziony.

Przerzuty z raka tarczycy

7 miesięcy ago

433 words

50-letnia kobieta miała głęboką bezbolesną zmianę głęboko w lewym małym palcu, co po raz pierwszy zauważyła 2 miesiące wcześniej. Nie było historii związanej z urazem lub świądem. Fizyczne badanie ujawniło zdecydowaną zmianę 2 cm z parchem na środku (panel A). Nałożony paznokieć był dystroficzny i częściowo oddzielony od łożyska paznokcia.

Ostra infekcja szyi

7 miesięcy ago

546 words

W pełni uodporniona, poprzednio dobrze 11-miesięczna dziewczynka miała czterodniową historię gorączki, koryzy i coraz częstszego chrząkania oddechowego. Podczas badania była gorączka (temperatura, 38,2 ° C) i miała tachykardię i niedociśnienie. Miała również tachypnea z łagodnym stridorem, a po prawej stronie szyi pojawiła się pełność, która rozwinęła się w dniu prezentacji (panel A). Bólowa radiografia szyi…

CDX2 jako prognostyczny biomarker w stadium II i III etapie raka okrężnicy ad 9

7 miesięcy ago

410 words

Zebraliśmy dużą bazę danych eksperymentów z próbami ekspresji genów z udziałem ludzkich nowotworów jelita grubego i szukaliśmy genów o zróżnicowanej ekspresji, zdefiniowanych przez relację typu Boolean w odniesieniu do dobrze ugruntowanego markera różnicowania w populacji pacjentów. Koncepcja tego podejścia polegała na tym, że geny związane z procesami różnicowania (np. Czynniki transkrypcyjne zaangażowane w regulację samoodnawiania…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 5

7 miesięcy ago

493 words

Charakterystyka wyjściowa populacji objętej celem badania W ciągu okresu od października 2008 r. Do kwietnia 2014 r. W odniesieniu do kwalifikowalności poddano ocenie 3186 pacjentów, z których 862 poddano randomizacji. Ośmiu pacjentów uznano za niekwalifikujących się po randomizacji, nie poddawano próbnym interwencjom i nie obserwowano ich później. Dlatego 854 pacjentów zostało włączonych do analizy zamiar-test…