Skip to content

Tag: olej z pachnotki

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

5 miesięcy ago

508 words

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być najwcześniejszym objawem raka. Obecnie istnieje ogromna różnorodność praktyk dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka okultyzmu u osoby z niesprowokowaną żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Staraliśmy się ocenić skuteczność strategii badań przesiewowych w kierunku raka okultystycznego, obejmującego kompleksową tomografię komputerową (CT) brzucha i miednicy u pacjentów, którzy mieli pierwszą niesprowokowaną żylną chorobę zakrzepowo-zatorową.…

CDX2 jako prognostyczny biomarker w stadium II i III etapie raka okrężnicy ad 8

5 miesięcy ago

277 words

Szczegółowy opis wszystkich zestawów danych pacjenta wykorzystanych w tym eksperymencie przedstawiono na rys. S6 i rysunkach S11, S12 i S13 w dodatkowym dodatku 1. Związek między ekspresją CDX2 a korzyścią z chemioterapii adiuwantowej. Związek pomiędzy ekspresją CDX2 a korzyścią z chemioterapii adiuwantowej oceniano w zbiorczej bazie danych 669 pacjentów z chorobą w stadium II (Panel…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 6

6 miesięcy ago

558 words

W pierwotnej analizie według protokołu 31% (95% CI, 14 do 56) okultystycznych raków zostało pominiętych w ramach ograniczonej strategii badań przesiewowych, podczas gdy 24% (95% CI, 10 do 47) pominięto w strategii ograniczonego badania przesiewowego plus CT (P = 0,71). W analizie wyników wtórnych nie było istotnej różnicy między grupami w średnim czasie do rozpoznania…

Utrata wagi i stan zdrowia 3 lata po operacji bariatrycznej u nastolatków ad

6 miesięcy ago

468 words

W aktualnym raporcie przedstawiono dane dotyczące utraty wagi, współistniejących chorób, jakości życia związanej z wagą, poziomu mikroelementów i dodatkowych procedur brzusznych w ciągu 3 lat po zabiegu bariatrycznym. Metody Projekt badania i uczestnicy W tym prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym zapisaliśmy kolejnych nastolatków (.19 lat), którzy przechodzili jakiekolwiek bariatryczne zabiegi chirurgiczne od marca 2007 r. Do…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie czesc 4

6 miesięcy ago

414 words

Obliczono liniowe, zmienne w czasie współczynniki ryzyka, stosując te same korekty modelu regresyjnego, jak te wymienione powyżej, dla okresów interwencji i okresów postinterwencyjnych, i testowano równość nachyleń między dwoma liniowymi oszacowaniami. Zmieniające się w czasie wagi, odwrotnie proporcjonalne do szacowanego prawdopodobieństwa braku zmiany statusu w odniesieniu do stosowania estrogenu i progestyny, zastosowano w celu utrzymania…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad

6 miesięcy ago

493 words

Dodatkowymi kryteriami kwalifikowalności były brak historii inwazyjnego raka piersi lub histerektomii oraz wyjściowy mammografia i kliniczne badanie piersi bez sugestii raka piersi. Kobiety stosujące hormonalną terapię menopauzalną kwalifikowały się po 3-miesięcznym okresie wymywania. Osobnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania dziennej dawki sprzężonych koni estrogenów (0,625 mg) z octanem medroksyprogesteronu (2,5 mg) (Prempro, Wyeth-Ayerst Pharmaceuticals) lub…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 7

6 miesięcy ago

430 words

Tymczasem wiele wysiłku poświęcono odpowiednio dzieciom, które są najbardziej narażone na ciężką chorobę RSV i które najbardziej potrzebują profilaktyki i zasobów opieki zdrowotnej.24,27-29 Jednak nasze badanie sugeruje, że od zakażenia RSV wśród wcześniej zdrowych dzieci narzuca większy ciężar niż wcześniej uznano, potrzeba rozwiązania tego problemu może być jeszcze większa. Cechy, które najczęściej wiązały się z…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 6

6 miesięcy ago

35 words

Tylko młodszy wiek i wcześniactwo były niezależnie związane z chorobą RSV wymagającą hospitalizacji. W porównaniu z pacjentami nieobjętymi RSV, RSV-dodatni pacjenci ambulatoryjni i ambulatoryjni byli istotnie młodsi (P <0,001), ale nie częściej niż przedwcześnie, co wskazuje, że młody wiek nałożył większe ryzyko choroby RSV-pozytywnej niż na RSV- negatywna choroba. Dyskusja Nasze wyniki z trzech różnych…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci cd

6 miesięcy ago

85 words

Opracowano trzy wielozmiennowe modele regresji logistycznej dla pacjentów hospitalizowanych z RSV w porównaniu z pacjentami ambulatoryjnymi z RSV, dla pacjentów hospitalizowanych z RSV w porównaniu do pacjentów hospitalizowanych z RSV oraz dla pacjentów z RSV-dodatnich w porównaniu z pacjentami z nieobecnymi RSV. Współzmiennymi kandydatami w każdym modelu były płeć, grupa wiekowa (od 0 do 5,…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad

6 miesięcy ago

296 words

Dzieci zapisano w ciągu 48 godzin od przyjęcia od niedzieli do czwartku. Nadzór ambulatoryjny prowadzono równolegle od listopada do kwietnia w Nashville i Rochester od 2002 do 2004 roku i podobnie w Cincinnati w sezonie 2003-2004. Pacjenci ambulatoryjni byli zapisywani w każdej placówce od jednej do czterech miejskich i podmiejskich praktyk pediatrycznych, lub 2 dni…