Skip to content

Tag: osteoliza

Zapalenie migdalka jezykowego

7 miesięcy ago

116 words

Zapalenie migdałka językowego Spośród wszystkich części pierścienia Waldeyera migdałek narażony na zakażenie. Zwykły jego nieżyt powoduje podczas łykania lekkie bóle w gardle i uszach. Często schorzenie to jest skutkiem zapalenia innych części pierścienia limfatycznego. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania lusterkiem krtaniowym. Należy pamiętać o kile i gruźlicy.

Po trzykrotnym podwiazaniu szypuly odcinamy ja poza pierwsza podwiazka

7 miesięcy ago

143 words

Po trzykrotnym podwiązaniu szypuły odcinamy ją poza pierwszą podwiązką, nałożoną tuż przy nerce, zachowując na kikucie dośrodkowym pozostałe dwie podwiązki. W przypadkach trudnych, gdy nie można podwiązać naczyń, nakładamy kleszczyki i nerkę odcinamy; kleszczyki pozostawione w ranie wyjmujemy na czwartą dobę po operacji. Niekiedy nowotwór jest zrośnięty z naczyniami sąsiednimi tak silnie, że nie można…

Bezposrednio przed zabiegiem nalezy wykonac zdjecie rentgenowskie

7 miesięcy ago

138 words

Bezpośrednio przed zabiegiem należy wykonać zdjęcie rentgenowskie; film zawieszamy w sali operacyjnej tak, by zdjęcie można było obejrzeć w każdej chwili podczas operacji. Dobre ułożenie chorego na stole operacyjnym ułatwia zabieg. Podłożenie poduszki pod okolicę lędźwiową rozszerza przestrzeń pomiędzy łukiem żebrowym a grzebieniem kości biodrowej: dalsze rozszerzenie pola operacyjnego uzyskujemy skręcając klatkę piersiową ku przodowi,…

Wysokie ulozenie lub krótka szypula moga utrudnic wylonienie nerki

7 miesięcy ago

119 words

Wysokie ułożenie lub krótka szypuła mogą utrudnić wyłonienie nerki; w takich przypadkach należy zaniechać bezowocnych prób wytoczenia nerki i rozszerzyć pole operacyjne przez wycięcie podokostnowe 12 żebra. W razie skaleczenia opłucnej należy ją zamknąć starannie. Po odsłonięciu nerki wytaczamy ją do przodu, nacinamy tkankę tłuszczową wzdłuż moczowodu i złuszczamy ją gazikiem. Żeby uniknąć przesunięcia okruchów…

Miesnie zszywamy szwami pojedynczymi

7 miesięcy ago

120 words

Do przestrzeni okołonerkowej wprowadzamy zawsze dren gumowy, nawet w przypadkach, w których nie było zakażenia moczu; sączek wyjmujemy po upływie 8 dni. Mięśnie zszywamy szwami pojedynczymi. a skórę – szwami w kształcie litery : U, które związujemy na gazikach. d) Zapobieganie nawrotom kamicy. Około 20o wszystkich przypadków kamicy nerkowej daje nawroty; zdarza się to najczęściej…

Nadcisnienie i choroba Lesniowskiego-Crohna

7 miesięcy ago

393 words

59-letni mężczyzna z nadciśnieniem i chorobą Leśniowskiego-Crohna komplikowaną przez przetoki stracił przytomność w domu. Był leczony infliksymabem podawanym przez centralne żylne urządzenie dostępowe, które zostało umieszczone w celu długotrwałego przerywanego leczenia. Pacjent był leczony bezskutecznie sulfasalazyną, glikokortykoidami i terapiami immunomodulującymi, w tym metotreksatem, azatiopryną i merkaptopuryną. Został zaintubowany i przewieziony na pogotowie.

Wrodzona choroba dwunastnicy

7 miesięcy ago

322 words

Dziewczynka ważąca 1080 g urodziła się w wieku 29 tygodni z powodu spontanicznego przedwczesnego pęknięcia błon. Żywienie dojelitowe przez zgłębnik nosowo-żołądkowy rozpoczęto 8 godzin po urodzeniu, ale nie tolerowała go. Stan niemowlęcia pogarszał się, z ciągłymi epizodami nieprzyjemnych wymiotów i braku stolca od urodzenia. Fizyczne badanie wykazało łagodne poszerzenie brzucha z widocznym dyskomfortem w palpacji…

Niedroznosc okreznicy

7 miesięcy ago

286 words

39-letnia kobieta pojawiła się w szpitalu z nudnościami, wymiotami, bólem brzucha i zaparciem trwającym 2 dni. Siedem dni wcześniej przeszła ambulatoryjną operację górnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem baru w diagnostycznym badaniu dysfagii i bólu brzucha. W oddziale ratunkowym radiogram brzucha wykazał niedrożność okrężnicy wynikającą z konkrecji barowej o średnicy 5 cm w proksymalnej esicy…