Skip to content

Tag: poradnia psychologiczna kraków

Mniejsza gęstość kości nie oznacza ubytku wagi.

6 miesięcy ago

196 words

Osteoporoza to choroba związana z układem kostnym, która polega na zmniejszaniu ilości wapnia w tkance, wiąże się z osłabieniem stopnia mineralizacji oraz gęstości kości. Narażone są na nią osoby starsze, powoduje to kruchość i szybką łamliwość. Niebezpieczne jest złamanie szyjki kości udowej, co unieruchamia pacjenta na dłuższy okres czasu. Fizjoterapeuta przeprowadzając proces usprawniania, tłumaczy, jakie…

Każdy rodzaj pracy wiąże się z obciążeniem organizmu

6 miesięcy ago

216 words

Siła mięśniowa jest nam niezbędna do wykonywania każdej czynności życiowej. Warto zadbać więc o wzmacnianie mięśni, o ich prawidłową długość, elastyczność, wydolność, wytrzymałość, ale także o prawidłowy zakres ruchu w stawach. W ten sposób możemy zapobiec wielu schorzeniom, w każdym aspekcie. Dotyczy to niemal każdego stawu, który jest nam niezbędny do poruszania się, czy pracy…

Katastrofalna pneumatoza

7 miesięcy ago

281 words

71-letni mężczyzna z zaawansowanym rakiem trzustki, z 12-godzinną historią rozlanego bólu brzucha i wymiotów z towarzyszącą tkliwością brzucha i sztywnością otrzymał neoadiuwantową radioterapię . Zwykły film jamy brzusznej i skany tomograficzne ujawniły pneumatozę jelit wzdłuż konturu żołądka i dwunastnicy, żylny gaz w portalu i sąsiadujące zgrubienie jelit. Jego złe prognozy onkologiczne, stopień pneumatozy jelit i…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 5

7 miesięcy ago

493 words

Charakterystyka wyjściowa populacji objętej celem badania W ciągu okresu od października 2008 r. Do kwietnia 2014 r. W odniesieniu do kwalifikowalności poddano ocenie 3186 pacjentów, z których 862 poddano randomizacji. Ośmiu pacjentów uznano za niekwalifikujących się po randomizacji, nie poddawano próbnym interwencjom i nie obserwowano ich później. Dlatego 854 pacjentów zostało włączonych do analizy zamiar-test…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 7

7 miesięcy ago

722 words

Systematyczny przegląd i metaanaliza literatury łączącej dane z wcześniejszych badań klinicznych wykazały odsetek wykrycia raka okultystycznego do 10% po 12 miesiącach od rozpoznania niesprowokowanej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.6 Jednak ostatnio opublikowane badania sugerują o wiele mniejsze ryzyko, być może ze względu na lepsze wyniki badań przesiewowych w kierunku nowotworów w krajach rozwiniętych. [15] Badanie porównujące ryzyko…

Utrata wagi i stan zdrowia 3 lata po operacji bariatrycznej u nastolatków ad 5

7 miesięcy ago

132 words

Po 3 latach 19 z 20 uczestników (95%, 95% CI, 85 do 100) z danymi, które można było ocenić, było w remisji (Tabela 2), z medianą hemoglobiny glikowanej 5,3%, mediana glikemii na czczo 88 mg na decylitr (4,9 mmol na litr) i mediana poziomu insuliny 12 IU na mililitr. Nie zaobserwowano przypadków incydentów cukrzycy. Prediabetes…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie cd

7 miesięcy ago

318 words

W badaniu obserwacyjnym wykorzystanie mammografii nie zostało zdefiniowane w protokole. Decyzje dotyczące procedur diagnostycznych raka piersi podejmowali lekarze środowiskowi. Zalecenia dotyczące wykonywania biopsji piersi opierały się na wynikach badań klinicznych. Faza interwencji w badaniu została zakończona, gdy wykryto nadmierne ryzyko netto skojarzonej terapii hormonalnej.1 Wszyscy uczestnicy zostali poinstruowani, aby natychmiast przestali brać tabletki badane (aktywne…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie

7 miesięcy ago

552 words

Po opublikowaniu raportu z 2002 r. Dotyczącego próby estrogenowej i progestynowej WHI (Women s Health Initiative) użycie hormonalnej terapii menopauzalnej w Stanach Zjednoczonych znacznie się zmniejszyło. Następnie zmniejszyła się zapadalność na raka piersi, co sugeruje związek przyczynowo-skutkowy między leczeniem hormonalnym a rakiem piersi. Przyczyna tego spadku pozostaje jednak kontrowersyjna. Metody Przeanalizowaliśmy wyniki randomizowanego badania klinicznego…

Transfusion Microbiology

7 miesięcy ago

675 words

Ponieważ po raz pierwszy uznano, że wirus zapalenia wątroby typu B i HIV można przenosić z dawców na biorców drogą transfuzji, zarówno lekarze, jak i społeczeństwo, skupili się na zakaźnych zagrożeniach związanych z transfuzją. Zaskakuje jednak brak znanego podręcznika bankowości krwi, który koncentruje się wyłącznie na infekcjach przenoszonych przez transfuzję. Ta luka została teraz wypełniona…

Reforma systemu płatności dla lekarzy Medicare ad

7 miesięcy ago

630 words

Płatności w pakietach są wykorzystywane do zwrotu kosztów lekarzom w niektórych przypadkach: chirurdzy otrzymują stałą płatność obejmującą opiekę przedoperacyjną, samą procedurę i część opieki pooperacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, lekarze są opłacani za świadczenie usług dyskretnych, zgodnie z rozłożonym harmonogramem opłat, który wykorzystuje ponad 7000 kodów rozliczeniowych. W 1989 r. Wprowadzono poważną zmianę w opłatach dla…