Skip to content

Tag: Rezonans Warszawa

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad 5

3 tygodnie ago

203 words

Współczynnik ryzyka związanego z przyleganiem podczas interwencji wynosił 1,62 (95% CI, 1,10 do 2,39) w porównaniu ze współczynnikiem ryzyka po interwencji 1,26 (95% CI, 0,73 do 2,20). Tabela 2. Tabela 2. Częstość zachorowań na raka piersi w ujęciu rok do roku oraz sposoby wykrywania przed i po interwencji zakończonej, zgodnie z grupą badawczą. Zanotowana częstość…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie czesc 4

3 tygodnie ago

413 words

Obliczono liniowe, zmienne w czasie współczynniki ryzyka, stosując te same korekty modelu regresyjnego, jak te wymienione powyżej, dla okresów interwencji i okresów postinterwencyjnych, i testowano równość nachyleń między dwoma liniowymi oszacowaniami. Zmieniające się w czasie wagi, odwrotnie proporcjonalne do szacowanego prawdopodobieństwa braku zmiany statusu w odniesieniu do stosowania estrogenu i progestyny, zastosowano w celu utrzymania…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie cd

3 tygodnie ago

318 words

W badaniu obserwacyjnym wykorzystanie mammografii nie zostało zdefiniowane w protokole. Decyzje dotyczące procedur diagnostycznych raka piersi podejmowali lekarze środowiskowi. Zalecenia dotyczące wykonywania biopsji piersi opierały się na wynikach badań klinicznych. Faza interwencji w badaniu została zakończona, gdy wykryto nadmierne ryzyko netto skojarzonej terapii hormonalnej.1 Wszyscy uczestnicy zostali poinstruowani, aby natychmiast przestali brać tabletki badane (aktywne…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad

3 tygodnie ago

482 words

Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać leczenie z lub bez cetuksymabu. Randomizacja była przeprowadzana centralnie techniką minimalizacji z warstwowaniem według poziomu dehydrogenazy mleczanowej w surowicy (prawidłowy lub nieprawidłowy, zgodnie z wartościami granicznymi dla poszczególnych ośrodków), poprzedniej chemioterapii adiuwantowej (tak lub nie), liczby dotkniętych narządów (jeden lub więcej niż jeden) i…