Skip to content

Wpływ soli fizjologicznej, mannitolu i furosemidu na ostre obniżenie czynności nerek wywołane czynnikami radiokontrastowymi

3 miesiące ago

211 words

Ostre zmniejszenie czynności nerek wywołane podawaniem środków kontrastujących z promieniowaniem jest ważną przyczyną szpitalnej niewydolności nerek, która przyczynia się do zachorowalności i śmiertelności w trakcie hospitalizacji oraz do występowania przewlekłej schyłkowej niewydolności nerek1-4. Chociaż patogeneza ostrej niewydolności nerek wywołanej czynnikami radiołącznymi nie jest w pełni poznana, wydaje się, że jest ona spowodowana niedokrwieniem rdzeniastym spowodowanym zmniejszonym przepływem krwi przez nerki, spowodowanym brakiem równowagi czynników naczyniorozszerzających i zwężających naczynia5. Ponieważ procedury obejmujące zastosowanie środków kontrastowych promieniotwórczych są wcześniej zaplanowane, a zatem ich wystąpienie jest przewidywalne, zasugerowano różne podejścia profilaktyczne, w tym hydratację soli fizjologicznej i podawanie mannitolu lub furosemidu 6. Nie ma jednak prospektywnych randomizowanych prób bezpośrednio porównujących te podejścia. W związku z tym podjęliśmy się porównania profilaktycznej skuteczności hydratacji soli fizjologicznej z solą fizjologiczną hydratacji solanki z mannitolem lub furosemidem w grupie pacjentów z wysokim ryzykiem ostrego zmniejszenia czynności nerek wywołanej przez środki kontrastowe. Metody
Pacjenci
Pacjenci zakwalifikowani do angiografii serca, u których stężenia kreatyniny w surowicy przekraczały 1,6 mg na decylitr (140 .mol na litr) lub współczynniki klirensu kreatyniny poniżej 60 ml na minutę (<1,0 ml na sekundę), obliczono na podstawie stężenia w surowicy kreatyniny, masy ciała, wiek i płeć, 7 kwalifikujących się do badania. Wskazania do angiografii zostały określone przez kardiologa każdego pacjenta. Większość pacjentów badano z powodu objawowego niedokrwienia wieńcowego. Wyboru środka kontrastującego promieniowanie dokonał także kardiolog. Nie było różnic w typach środków kontrastujących promieniowanie stosowanych w trzech grupach leczenia. Spośród 78 pacjentów biorących udział w badaniu 25 (32 procent) otrzymało jonowe środki o wysokim współczynniku osmolalności, a pozostała część otrzymała jonowe, o niskiej osmolalności lub niejonowe środki o niskim poziomie osmolalności (32 procent i 35 procent) ). Protokół został zatwierdzony przez Komitet ds. Badań Humanistycznych w Szpitalu Deaconess w Nowej Anglii i wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę.
Protokół badania
Wszyscy pacjenci otrzymywali dożylnie 0,45% roztworu soli w dawce ml na kilogram masy ciała na godzinę, rozpoczynając 12 godzin przed planowaną angiografią. Wlew soli fizjologicznej kontynuowano podczas angiografii (grupa solankowa) lub uzupełniono 25 g mannitolu, podawano dożylnie w ciągu 60 minut bezpośrednio przed angiografią (grupa mannitowa) lub z 80 mg furosemidu, podawano dożylnie w ciągu 30 minut bezpośrednio przed angiografia (grupa furosemidu). Farmaceuta szpitalny, który nie znał pacjentów przypisanych do każdego pacjenta do jednej z trzech grup przy użyciu tabeli alokacji losowej. Wszyscy pacjenci otrzymywali dożylnie 0,45% roztwór soli dożylnie w tym samym tempie przez 12 godzin po angiografii i byli zachęcani do picia, jeśli są spragnieni. Stężenie kreatyniny w surowicy i azotu mocznikowego we krwi mierzono 12 do 24 godzin przed angiografią, w czasie angiografii oraz w ciągu dwóch następnych porannych dni (tj. 24 i 48 godzin później)
[więcej w: seven heven allegro, cetuksymab, olej z pachnotki ]

0 thoughts on “Wpływ soli fizjologicznej, mannitolu i furosemidu na ostre obniżenie czynności nerek wywołane czynnikami radiokontrastowymi”

  1. Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

Powiązane tematy z artykułem: cetuksymab olej z pachnotki seven heven allegro