Skip to content
7 miesięcy ago

312 words

Wysięk gruźliczy, ograniczony zrostami, może sprawiać wrażenie torbieli (torbiel gruźlicza rzekoma). Od torbieli odróżnia się tę postać zapalenia otrzewnej na tej podstawie, że rzekoma torbiel gruźlicza nie ma regularnych granic ani kształtu okrągłego, nie jest sprężysta, jest nieruchoma. Nadto stwierdza się często obciążenie gruźlicze i zmiany gruźlicze w ustroju. W różnicowaniu jest pomocne badanie ginekologiczne, które w torbieli jajnika stwierdza związek guza z jajnikiem. Od torbieli trzustkowej odróżnia się rzekomą torbiel gruźliczą otrzewnej na tej podstawie, że torbiel gruźliczą spostrzega się przeważnie u osób z obciążeniem gruźliczym lub ze zmianami gruźliczymi w innych narządach. Nadto nie ma cech właściwych dla guza trzustki. Różnicowanie poszczególnych postaci- gruźliczego zapalenia otrzewnej, z wyjątkiem dobrze wykształconej postaci wysiękowej, napotyka często wielkie trudności ze względu na to, że one zazwyczaj kojarzą się z sobą lub jedna postać przechodzi w inną. Łagodniejszy przebieg, często bezgorączkowy lub cechujący się tylko nieznacznym od czasu do czasu skokiem ogólnej ciepłoty ciała, przemawia za postacią włóknisto-zrostową. Rokowanie w postaci włóknisto-serowaciejącej i włóknisto-zrostowej rozlanego gruźliczego. zapalenia otrzewnej jest przeważnie niepomyślne. Sprawa chorobowa cofa się w tych postaciach rzadko – nieco częściej, jeżeli właściwe leczenie zastosuje się już we wczesnym okresie. Natomiast postać wysiękowa i gruźlicze zapalenie wielu błon surowiczych rokują znacznie lepiej, gdyż często cofają się po leczeniu, wprawdzie nieraz pozostawiając zrosty otrzewne, które mogą być przyczyną ustawicznych bólów, wzdęcia brzucha, zaburzeń oddawania stolców itd. Zwiększenie w krwi liczby krwinek białych kwasochłonnych rokuje pomyślniej niż ich brak. Ponieważ gruźlicze zapalenie otrzewnej jest prawie zawsze jednym z objawów gruźliczego zakażenia ,ustroju, przeto ustąpienie zapalenia otrzewnej nie przesądza jeszcze dalszego losu chorego. [patrz też: olej z pachnotki, bewacizumab, gitary elektryczne allegro ]

0 thoughts on “Wysiek gruzliczy”

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab gitary elektryczne allegro olej z pachnotki