Skip to content

Wysokie ulozenie lub krótka szypula moga utrudnic wylonienie nerki

7 miesięcy ago

119 words

Wysokie ułożenie lub krótka szypuła mogą utrudnić wyłonienie nerki; w takich przypadkach należy zaniechać bezowocnych prób wytoczenia nerki i rozszerzyć pole operacyjne przez wycięcie podokostnowe 12 żebra. W razie skaleczenia opłucnej należy ją zamknąć starannie. Po odsłonięciu nerki wytaczamy ją do przodu, nacinamy tkankę tłuszczową wzdłuż moczowodu i złuszczamy ją gazikiem. Żeby uniknąć przesunięcia okruchów kamienia do moczowodu, należy nałożyć przed tym na moczowód cienką pętlę gumową i pociągnąć ją z lekka. Po wyosobnieniu miedniczki nerkowej obmacujemy ją dokładnie, a po odszukaniu kamienia naciskamy go dwoma palcami od przodu i przesuwamy do tylnej ściany miedniczki. [przypisy: wareniklina, allegro moje allegro, osteoliza ]

0 thoughts on “Wysokie ulozenie lub krótka szypula moga utrudnic wylonienie nerki”

Powiązane tematy z artykułem: allegro moje allegro osteoliza wareniklina