Skip to content

Zserowaciale wezly krezkowe

7 miesięcy ago

240 words

Zakażenie może nastąpić także przez drogi chłonne(infectio lymphogenes) z ogniska pierwotnego w przewodzie pokarmowym, w węzłach krezkowych lub zaotrzewnych, zapalenie otrzewnej gruźlicze rozlane w narządzie moczowo-płciowym. Zserowaciałe węzły krezkowe i zaotrzewne mogą zakazić otrzewną także, gdy przebijają się do niej. Bardzo rzadko otrzewna jest jedynym ogniskiem zakażenia gruźliczego w ustroju. Gruźlicze zapalenie otrzewnej spostrzega się przeważnie w wieku młodym, zwłaszcza u dzieci. Może być ono rozlane i ograniczone. Zależnie od zjadliwości prątków gruźlicy i ich liczby oraz od obronnych sił ustroju i w szczególności otrzewnej, jej zakażenie może przybierać różne postaci anatomiczno-kliniczne. a) Zapalenie otrzewnej gruźlicze rozlane (Peritonitis tuberculosa diffusa) Anatomia patologiczna. Odróżnia się: 1) gruźlicę otrzewnej prosówkową (tuberculosis peritonaei miliaris); 2) gruźlicze wysiękowe zapalenie otrzewnej (peritonitis tubercuiosa exsudativa), postać najczęstsza; 3) gruźlicę otrzewnej włóknisto-serowaciejącą (peritonitis fibrosocaseosa); 4) gruźlicę otrzewnej włóknisto-zrostową (peritonitis tuberculosa f tbrosoadhaesiva). W postaci prosówkowej, towarzyszącej ostrej gruźlicy prosówkowej uogólnionej, otrzewna jest usiana gruzełkami, zwłaszcza na krezce i sieci większej, nieraz tak małymi, że ledwo można je dostrzec. Mają one budowę typową dla gruzełka gruźliczego. W postaci wysiękowej rozlanego gruźliczego zapalenia otrzewnej w jamie otrzewnej znajduje się obfity wysięk, najczęściej surowiczy, przejrzysty, żółtawy lub zielonawy, czasami krwotoczny, najrzadziej mleczowy . Ilość wysięku może dochodzić do kilku litrów. [więcej w: cetuksymab, okulista na nfz wrocław, allegro moje allegro ]

0 thoughts on “Zserowaciale wezly krezkowe”

Powiązane tematy z artykułem: allegro moje allegro cetuksymab okulista na nfz wrocław