Skip to content

Guz sieciowy ma bardzo czesto znamienny przebieg

3 miesiące ago

342 words

Przedmiotowo w postaci włóknisto-zrostowej zapalenia gruźliczego otrzewnej można wyczuć w różnych miejscach brzucha guzy wytworzone po części przez zlepione z sobą i z otrzewną ścienną pętle jelitowe, po części przez zgrubiałą i naciekłą sieć większą. Guz sieciowy ma bardzo często znamienny przebieg. Mianowicie wskutek przyrośnięcia sieci większej w okolicy kątnicy guz ciągnie się z prawego dołu biodrowego w lewo ku pępkowi, a stąd biegnie dalej jako postronek leżący poprzecznie. Znamienne są dla niego także powierzchowne położenie, znaczna twardość, nierówność powierzchni, przytłumiony odgłos opukowy w jego obrębie i nieruchomość przy obmacywaniu i zmianie położenia ciała. Często stwierdza się opukiwaniem pomieszanie pól odgłosu bębenkowego i przytłumionego, nie zmieniających swej siedziby ze zmianą położenia chorego, oraz objaw opukowy Thomayera . Wskutek kurczenia się postronków j, zrostów oraz zaniku jelit objętość: brzucha stopniowo się zmniejsza; aż wreszcie brzuch zapada się, nieraz bardzo znacznie, przybierając kształt łódkowaty. W końcu ta postać po dłuższym trwaniu wiedzie do śmierci wśród ogólnego wyniszczenia, wywołanego przeważnie zaburzeniami trawienia. Rozpoznanie prosówkowej postaci gruźlicy otrzewnej możliwe jest tylko wtedy, jeżeli w toku ostrej uogólnionej gruźlicy prusówkowej pojawią się bóle brzucha i bolesność uciskowa brzucha, . Wywiady świadczące o przebytej gruźlicy lub o obarczeniu gruźliczym, ogniska gruźlicze w ustroju, powolny początek i przebieg choroby, cechujący się gorączką, bólami w brzuchu i zaburzeniami trawienia, zwłaszcza jeżeli sprawa dotyczy dzieci lub osób młodych – objawy te nasuwają na myśl inne postaci gruźliczego zapalenia otrzewnej. W dalszym przebiegu stwierdzenie powoli gromadzącego się wysięku w jamie brzusznej, guzów w brzuchu, szczególnie guza sieciowego, oraz stopniowo rozwijającego się zwężenia jelit upewnia rozpoznanie, Równoczesne albo następujące po sobie zapalenie otrzewnej i innych błon surowiczych przemawia za zapaleniem wielu błon surowiczych. Rozpoznanie różnicowe. [patrz też: cetuksymab, cetuksymab dzieci, ginekolog po angielsku ]

0 thoughts on “Guz sieciowy ma bardzo czesto znamienny przebieg”

Powiązane tematy z artykułem: cetuksymab ginekolog po angielsku seven heven allegro