Transfusion Microbiology

Ponieważ po raz pierwszy uznano, że wirus zapalenia wątroby typu B i HIV można przenosić z dawców na biorców drogą transfuzji, zarówno lekarze, jak i społeczeństwo, skupili się na zakaźnych zagrożeniach związanych z transfuzją. Zaskakuje jednak brak znanego podręcznika bankowości krwi, który koncentruje się wyłącznie na infekcjach przenoszonych przez transfuzję. Ta luka została teraz wypełniona publikacją Transfusion Microbiology. Są dwa pytania, które potencjalny czytelnik powinien zapytać o podręcznik taki jak ten. Po pierwsze, czy zawiera on wszystkie...

Postac prosówkowa rozlanego gruzliczego zapalenia otrzewnej

Natomiast wybita przewaga zmian wytwórczych nad rozpadowymi wiedzie do odmiany guzowatej. Cechują ją guzy różnych rozmiarów, niekiedy liczne. W powstaniu guzów biorą przeważnie udział także sieć większa i krezka. Sieć kurcząc się tworzy twardy, guzowaty postronek leżący poprzecznie ponad pępkiem albo idący skośnie z okolicy prawego dołu biodrowego brzucha ku pępkowi, a dalej poprzecznie w lewo. Postać włóknisto-zrostową rozlanego gruźliczego zapalenia otrzewnej cechuje prawie zupełny brak płynnego wysięku i bardzo obfite złogi włóknika obok gruzełk...

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 6

Tylko młodszy wiek i wcześniactwo były niezależnie związane z chorobą RSV wymagającą hospitalizacji. W porównaniu z pacjentami nieobjętymi RSV, RSV-dodatni pacjenci ambulatoryjni i ambulatoryjni byli istotnie młodsi (P <0,001), ale nie częściej niż przedwcześnie, co wskazuje, że młody wiek nałożył większe ryzyko choroby RSV-pozytywnej niż na RSV- negatywna choroba. Dyskusja
Nasze wyniki z trzech różnych geograficznie populacji zapewniają kompleksowy obraz obciążenia RSV wśród dzieci w ciągu pierwszych 5 lat życia. W naszej populacji odsetek hosp...

Efektywność kosztowa operacji zmniejszenia objętości płuc u pacjentów z ciężką rozedmą płuc cd

Rzadziej choroba rozpoczyna się w jednej opłucnej, stąd przechodzi na otrzewną i w końcu na drugą opłucną. Najrzadszy jest typ poprzeczny, polegający na zapaleniu kolejno jednej opłucnej, drugiej opłucnej i osierdzia. Z innych błon surowiczych bywa dość często wciągnięte w sprawę chorobową osierdzie. Odstęp czasu od usadowienia się sprawy w jednej błonie do zaatakowania następnej błony może trwać do kilku tygodni. Rzadziej zapalenie powstaje w innej błonie już po wygaśnięciu sprawy w poprzedniej. Po dłuższym. czasie może nastąpić wyzdrowi...

Najnowsze zdjęcia w galerii lagodnarehabilitacja:

331#przychodnia mikołów okrzei , #leki na sen na recepte wykaz , #bewacizumab , #kolejka skierowań do sanatorium , #poradnia psychologiczna kraków , #ginekolog po angielsku , #wareniklina , #gitary elektryczne allegro , #cetuksymab , #kto może być dawcą szpiku ,