Skip to content

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 ze względu na mozaikę linii germinalnej u klinicznie normalnego ojca ad 6

3 miesiące ago

485 words

Mozaika z linii germinalnej może wyjaśnić sytuacje, w których klinicznie normalni rodzice mają więcej niż jedno dziecko z zaburzeniem genetycznym. Jeśli mutacja dotyczy również typów komórek innych niż gamety (mozaiki somatycznej i gonosomowej), łagodna postać choroby może również wystąpić u jednego z rodziców. Te typy mozaikowatości zostały zgłoszone, 21-31, ale molekularna demonstracja mozaikowatości somatycznej lub linii płciowej była możliwa tylko w nielicznych przypadkach, przez analizę sprzężeń lub, wyjątkowo, przez wykrycie mutacji26-31. Demonstracja, że około 10 procent nasienia od klinicznie normalnego ojca dwóch dotkniętych potomstwa ma mutację NF1, ma ważne implikacje, zarówno dla naszego rozumienia mozaiki, jak i dla jej roli w przekazywaniu niektórych zaburzeń genetycznych. 10% plemników ojca, które nosiły zmutowany gen NF1, musiało powstać w wyniku mutacji mitotycznej w komórce macierzystej zarodkowej, prekursorze męskich gamet; to odkrycie potwierdza hipotezę, że większość mutacji linii zarodkowej ma pochodzenie mitotyczne21. Ponieważ męskie komórki rozrodcze mają większą aktywność mitotyczną niż żeńskie komórki rozrodcze, a ryzyko mutacji zwiększa się wraz z liczbą cykli komórkowych, obserwuje się uprzedzenia płciowe w neurofibromatozie typu 1, w których około 90 procent sporadycznych mutacji powstaje w allelach pochodzących od strony ojcowskiej, 13 być związane z męskim mozaikowością. Do niedawna nie były dostępne metody molekularne potwierdzające heterozygotyczność pod względem mutacji NF1 w nasieniu ojców pacjentów z neurofibromatozą typu wywołanych sporadycznymi mutacjami. Analiza tych przypadków powinna dostarczyć dalszych informacji na temat możliwej roli mozaicyzmu w wysokiej częstości mutacji obserwowanej w nerwiakowatości typu (3,1 × 10-5 do 1,04 × 10-4) 12.
Identyfikacja mozaiki dla zaburzeń genetycznych jest ważna dla poradnictwa dotyczącego dalszych ciąż i oceny stanu klinicznego choroby u osoby z mozaiką. Wykrywanie spontanicznej mutacji w gametach i określanie proporcji komórek niosących defekt stanowi podstawę do oszacowania ryzyka choroby u rodzeństwa probanda. W przypadku nerwiakowłókniaka typu 1, w którym około 50 procent przypadków spowodowane jest nowymi mutacjami, poradnictwo genetyczne powinno brać pod uwagę możliwość, że mutacja jest pochodzenia ojcowskiego i (jeśli to możliwe i możliwe) powinno ocenić odsetek zmutowanych komórek w plemnikach. Penetracja mutacji NF1 może być różna u różnych przodków i potomków chorego osobnika10. Penetracja w potomstwie wynosi prawie 100 procent, ale rodzic osoby z neurofibromatozą typu może jedynie częściowo lub wcale nie wyrażać fenotypu mutanta10,12,32. Brak ekspresji u jednego z rodziców wynika prawdopodobnie z mozaiki. Przypadki segmentowej neurofibromatozy typu 1, w których występuje tylko jedna część ciała, 32 oraz przypadki ograniczonej manifestacji (np. Tylko guzki Lischa) 10 można również wyjaśnić mozaikowością.
Wysoka częstość występowania sporadycznych przypadków nerwiakowłókniaka typu 1, uprzedzeń u mężczyzn w przekazywaniu nowych mutacji oraz możliwość mozaikowatości linii płciowej sprawiają, że poradnictwo genetyczne dotyczące tej choroby jest szczególnie trudne
[hasła pokrewne: poradnia psychologiczna kraków, fala uderzeniowa przeciwwskazania, proste przepisy kulinarne ]

0 thoughts on “Nerwiakowłókniakowatość typu 1 ze względu na mozaikę linii germinalnej u klinicznie normalnego ojca ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa przeciwwskazania poradnia psychologiczna kraków proste przepisy kulinarne