Skip to content

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 ze względu na mozaikę linii germinalnej u klinicznie normalnego ojca czesc 4

3 miesiące ago

479 words

Strzałka wskazuje stronę IVS38GT53.0. Pokazano zasięg delecji 12 kb. Aby potwierdzić domniemaną delecję NF1 u chorego rodzeństwa z neurofibromatozą typu 1, użyliśmy sond indywidualnych egzonów genu NF1 do hybrydyzacji Southern blot DNA limfocytów trawionych kilkoma enzymami restrykcyjnymi (EcoRI, MspI, HindIII i PstI). Każdy członek rodziny był badany w ten sposób; Rysunek 2A pokazuje wyniki dla ojca i chorego chłopca. Gdy strawiony DNA został sondowany eksonem 31 genu NF1 (patrz rozdział Metody ), prążki wykryto u obu rodzeństwa z neurofibromatozą typu 1, których nie stwierdzono u osób zdrowych i u rodziców. Te dodatkowe prążki były obecne w fragmentach wytwarzanych przez każdy z czterech enzymów restrykcyjnych. Sondy, w tym eksonów 32 do 39, wykrywały normalne fragmenty w tych samych warunkach, podczas gdy sonda z eksonu 40 dawała ten sam nieprawidłowy wzór co ekson 31 (dane nie pokazane). Te dodatkowe prążki wskazują na delecję genu NF1 i potwierdziły dane uzyskane za pomocą markera IVS38GT53.0 (Figura 1).
Aby oszacować rozmiar delecji, DNA limfocytów od chorego chłopca i jego ojca strawiono enzymem restrykcyjnym BamHI, fragmenty rozdzielono za pomocą elektroforezy w żelu pulsacyjnym, a bloty hybrydyzowano z sondą P5 (1,7 kb cDNA sonda zawierająca egzony NF1 od 36 do 49). Pojedynczy prążek 45 kb wykryto w DNA ojca i DNA od normalnych osób, podczas gdy w tych samych warunkach DNA chorego syna wykazało dwa prążki, jeden z 45 kb, a inny 33 kb. Wynik ten wskazuje, że delecja dotyczyła 12 kb DNA (figura 2B). Wykorzystując wyniki Southern blotting, byliśmy w stanie zbudować mapę restrykcyjną regionu uczestniczącego w delecji (rysunek 2C).
Rysunek 3. Rysunek 3. Identyfikacja delecji NF1 o 12 kb w spermie pochodzącej od Ojca Rodziny Studiów. DNA z limfocytów ojca (L) i plemników (S) oraz limfocytów chorego syna strawiono kilkoma enzymami restrykcyjnymi, a powstałe fragmenty hybrydyzowano z sondą odpowiadającą eksonowi 31 (patrz sekcja Metody i Figura 2). W DNA z limfocytów synów i plemników ojca wykryto dodatkowe prążki (przy 9,0 kb z PstI, 6,7 kb z MspI i 7,0 kb z EcoRI) i są one oznaczone strzałkami. Te nowe fragmenty, nieobecne w próbkach od normalnych osobników, wskazywały na delecję 12 kb, jak pokazano na Figurze 2C. Nieprawidłowe prążki DNA w plemnikach od ojca stanowiły około 10 procent całości, co określono za pomocą analizy densytometrycznej.
Przebadaliśmy DNA uzyskane z plemników ojca i porównaliśmy je z DNA z jego limfocytów i DNA z jego dwóch potomstwa z neurofibromatozą typu 1. Te same nieprawidłowe fragmenty, które znaleziono w strawionym DNA z limfocytów potomstwa wykryto w DNA plemników ojca, ale nie w DNA z jego limfocytów (Ryc. 3). Oceniliśmy przez densytometryczne skanowanie autoradiografu żelowego, że około 10 procent plemników ojca nosiło delecję NF1, podczas gdy mutacja była niewykrywalna w jego limfocytach, nawet po długich ekspozycjach autoradiograficznych
[podobne: fala uderzeniowa przeciwwskazania, okulista na nfz wrocław, leki na sen na recepte wykaz ]

0 thoughts on “Nerwiakowłókniakowatość typu 1 ze względu na mozaikę linii germinalnej u klinicznie normalnego ojca czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa przeciwwskazania leki na sen na recepte wykaz okulista na nfz wrocław