Skip to content

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad

6 miesięcy ago

493 words

Dodatkowymi kryteriami kwalifikowalności były brak historii inwazyjnego raka piersi lub histerektomii oraz wyjściowy mammografia i kliniczne badanie piersi bez sugestii raka piersi. Kobiety stosujące hormonalną terapię menopauzalną kwalifikowały się po 3-miesięcznym okresie wymywania. Osobnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania dziennej dawki sprzężonych koni estrogenów (0,625 mg) z octanem medroksyprogesteronu (2,5 mg) (Prempro, Wyeth-Ayerst Pharmaceuticals) lub identycznie wyglądającym placebo. Randomizacja została przeprowadzona przez WHI Clinical Coordinating Center. Tabletki zostały rozprowadzone w ośrodkach klinicznych przy użyciu systemu kodów kreskowych, aby zapewnić, że zarówno personel, jak i uczestnicy nie byli świadomi zadań grupowych. Początkowa populacja badana składała się z 16 608 kobiet, z pierwszą randomizacją 29 października 1993 r .; Dane z obserwacji pointerwencyjnych były dostępne dla 15 157 kobiet, z których żadna nie uzyskała diagnozy raka piersi, a zatem kobiety te zostały włączone do analiz postinterwencyjnych. Przeanalizowaliśmy również dane zebrane dla 41 449 kobiet uczestniczących w innym badaniu WHI, badanie obserwacyjne z kryteriami kwalifikowalności podobnymi do badania klinicznego: brak histerektomii lub raka sutka oraz prawidłowe wyniki na mammogramie uzyskanym w ciągu 2 lat przed włączeniem do badania; 25.328 badanych zgłosiło brak stosowania hormonalnej terapii menopauzalnej, a 16121 zgłosiło stosowanie estrogenu i progestyny na początku badania. Pierwsza rejestracja miała miejsce 19 września 1994 r., A dane zostały uwzględnione do 31 grudnia 2005 r. Kobiety te nie otrzymały instrukcji od WHI dotyczących stosowania hormonów menopauzalnych, ale wysłano do nich pismo przedstawiające wyniki badania estrogenowo-progesteronowego kilka tygodni po wstępnej publikacji wyników badań.
Wszystkie kobiety w obu badaniach wyraziły pisemną, świadomą zgodę, a protokoły zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej instytucji.
Zbieranie danych
Wszyscy uczestnicy obu badań dostarczyli informacje na temat cech demograficznych, czynników ryzyka dla raka piersi, historii medycznych i rodzinnych oraz stylu życia za pomocą standaryzowanych narzędzi do samodzielnej sprawozdawczości. Informacje na temat stosowania hormonów w przeszłości uzyskali wyszkoleni ankieterzy korzystający z ustrukturyzowanych kwestionariuszy. Ciągłe stosowanie terapii hormonalnej w badaniu obserwacyjnym ustalano corocznie za pomocą kwestionariuszy. Mammografia była wykonywana w ośrodkach klinicznych WHI i na terenach społecznościowych 19, a raporty były kodowane zgodnie z zaleceniami radiologów. Odkrycia mammograficzne uznano za nieprawidłowe, jeśli zalecono interwencję skierowaną do lekarza (kontynuacja po krótkiej przerwie lub dalsza ocena z powodu stwierdzenia podejrzanego lub wysoce sugerującego raka).
Procedury kontynuacji i zakończenia
Wyniki kliniczne zgłaszano w kwestionariuszu podawanym samodzielnie w 6-miesięcznych odstępach czasu dla badania klinicznego i corocznie dla badania obserwacyjnego. Raki piersi zostały potwierdzone przez przegląd raportów patologicznych przeprowadzonych przez lokalnych lekarzy orzeczników, a następnie orzeczenie w Centrum Koordynacji Klinicznej.3 W badaniu klinicznym, mammografy i badania piersi były wymagane rocznie, a podawanie tabletek do badań kontynuowano tylko po przestrzeganiu zaleceń do reżimu w poprzednim roku zostały udokumentowane
[podobne: fala uderzeniowa przeciwwskazania, olej z pachnotki, gitary elektryczne allegro ]

0 thoughts on “Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad”

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa przeciwwskazania gitary elektryczne allegro olej z pachnotki