Skip to content

Tag: forskolina skutki uboczne

ZAPALENIA OTRZEWNEJ SWOISTE

7 miesięcy ago

282 words

Wlewaniem zawiesiny kontrastowej przez odbytnicę stwierdza się utrudnienie przechodzenia zawiesiny z odbytnicy do okrężnicy esowatej, powolne wypełnienie się okrężnicy esowatej, znaczne jej wydłużenie, zmniejszenie ruchomości, niemożność rozsunięcia jej ramion, zbliżonych do siebie, czasami utrudnienie przechodzenia zawiesiny z okrężnicy esowatej do zstępującej. W postaci wtórnej wykrywa się prócz tego zmiany zależne od choroby podstawowej. Rokowanie w…

Czasami mozna wyczuc takze klebek zlepionych z soba petli jelita cienkiego.

7 miesięcy ago

271 words

Czasami można wyczuć także kłębek zlepionych z sobą pętli jelita cienkiego. Opukowo stwierdza się tzw. szachownicę. Polega ona na istnieniu obok siebie głosu bębenkowego i przytłumionego pozostających przeważnie bez zmiany w różnych położeniach ciała chorego. Czasami stwierdza się tarcie otrzewne, nieraz także powiększenie wątroby śledziony.

Najrzadszy jest typ poprzeczny

7 miesięcy ago

292 words

Rzadziej choroba rozpoczyna się w jednej opłucnej, stąd przechodzi na otrzewną i w końcu na drugą opłucną. Najrzadszy jest typ poprzeczny, polegający na zapaleniu kolejno jednej opłucnej, drugiej opłucnej i osierdzia. Z innych błon surowiczych bywa dość często wciągnięte w sprawę chorobową osierdzie. Odstęp czasu od usadowienia się sprawy w jednej błonie do zaatakowania następnej…

Nadcisnienie i choroba Lesniowskiego-Crohna

7 miesięcy ago

393 words

59-letni mężczyzna z nadciśnieniem i chorobą Leśniowskiego-Crohna komplikowaną przez przetoki stracił przytomność w domu. Był leczony infliksymabem podawanym przez centralne żylne urządzenie dostępowe, które zostało umieszczone w celu długotrwałego przerywanego leczenia. Pacjent był leczony bezskutecznie sulfasalazyną, glikokortykoidami i terapiami immunomodulującymi, w tym metotreksatem, azatiopryną i merkaptopuryną. Został zaintubowany i przewieziony na pogotowie.

Zespól Parkesa Webera

7 miesięcy ago

490 words

77-letnia kobieta została skierowana do oceny owrzodzeń palców. Miała tętniczo-malformacyjną wadę lewej ręki, która była obecna od dzieciństwa. Badanie fizykalne wykazało przerost, z ogromną malformacją tętniczo-żylną obejmującą jej palce, przedramię, łokieć i ramię. Wada była pulsująca, z rozszerzonymi żyłami i tętnicami, i wyczuwalnym dreszczem.

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4

7 miesięcy ago

478 words

Pomiary wtórne obejmowały całkowitą liczbę zdiagnozowanych nowotworów okultystycznych oraz całkowitą liczbę wczesnych nowotworów (T1-2, N0, M0 zgodnie z klasyfikacją nowotworów-węzłów chłonnych w przerzutach TNM) rozpoznaną za pomocą raka okultystycznego badania przesiewowe i podczas kolejnej rocznej obserwacji, 1-letniej śmiertelności związanej z rakiem, 1-letniej ogólnej śmiertelności i czasu na rozpoznanie raka. Częstotliwość występowania nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 7

7 miesięcy ago

722 words

Systematyczny przegląd i metaanaliza literatury łączącej dane z wcześniejszych badań klinicznych wykazały odsetek wykrycia raka okultystycznego do 10% po 12 miesiącach od rozpoznania niesprowokowanej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.6 Jednak ostatnio opublikowane badania sugerują o wiele mniejsze ryzyko, być może ze względu na lepsze wyniki badań przesiewowych w kierunku nowotworów w krajach rozwiniętych. [15] Badanie porównujące ryzyko…

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV

7 miesięcy ago

237 words

Brak danych dotyczących randomizowanych badań dotyczących korzyści i ryzyka związanego z rozpoczęciem leczenia przeciwretrowirusowego u pacjentów z bezobjawowym zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), u których liczba komórek CD4 + przekracza 350 komórek na milimetr sześcienny. Metody Losowo przypisaliśmy dorosłym HIV-dodatnim, którzy mieli liczbę CD4 + powyżej 500 komórek na milimetr sześcienny, aby rozpocząć terapię…