Skip to content

Utrata wagi i stan zdrowia 3 lata po operacji bariatrycznej u nastolatków czesc 4

7 miesięcy ago

49 words

I słupki w obu panelach reprezentują 95% przedziały ufności. Po 3 latach średnia redukcja masy wśród wszystkich uczestników wyniosła 41 kg, przy niewielkim wzroście wysokości (Tabela 1). Średni procent utraty wagi wynosił 27% (95% przedział ufności [CI], 25 do 29) w całej kohorcie: 28% (95% CI, 25 do 30; P <0,001) w grupie, u której wykonano bypass żołądkowy i 26 % (95% CI, 22 do 30, P <0,001) w grupie poddanej rękawowej resekcji żołądka (Figura 1A). Wielkość redukcji BMI była niemal identyczna jak w przypadku redukcji masy ciała (tabela i fig. S3 w dodatkowym dodatku). Analizy wrażliwości wykazały, że brakujące wartości miały znikomy wpływ na wyniki dla utraty wagi (rys. S2 w Dodatku uzupełniającym). Na początku wszyscy uczestnicy byli otyli (BMI> 30), podczas gdy po 3 latach 26% uczestników nie było już otyłych (ryc. S3A i S3B w dodatkowym dodatku). Odsetek uczestników, u których BMI spadł o 10% lub więcej, wynosił 89% wśród uczestników, którzy przeszli pomostowanie żołądka, a 85% wśród uczestników, którzy przeszli rękawową gastrektomię. W wieku 3 lat 2% uczestników, którzy przeszli omijanie żołądka, a 4% z poddanych rękawowej resekcji żołądka przekroczyło swoją wyjściową wagę.
Współistniejące warunki i jakość życia związana z wagą
Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania i remisja współistniejących stanów. Podwyższone ciśnienie krwi występowało u 96 uczestników na początku badania, a po 3 latach od operacji bariatrycznej ciśnienie krwi znormalizowało się u 74% uczestników (95% CI, od 64 do 84 lat). ), którzy mieli stan wyjściowy i dla których dane były dostępne (Tabela 2 i Rys. S3C w Dodatku Uzupełniającym). Cztery przypadki incydentów podwyższonego ciśnienia krwi zaobserwowano wśród 98 uczestników z dostępnymi danymi, którzy nie mieli stanu wyjściowego (4%, 95% CI, 0 do 8). Dyslipidemia była obecna u 171 uczestników w punkcie wyjściowym; po 3 latach poziomy lipidów normalizowały się (bez terapii obniżającej poziom lipidów) u 66% uczestników (95% CI, od 57 do 74), którzy mieli stan wyjściowy i dla których dane były dostępne (P <0,001) (tabela 2 i rysunek 1B oraz rysunek S4 w dodatkowym dodatku). Spośród 39 uczestników dysponujących dostępnymi danymi, którzy nie mieli dyslipidemii na początku badania, 3 przypadki incydentów rozwinęły się o 3 lata (8%, 95% CI, 0 do 16). Po 3 latach obserwowano zaburzenia czynności nerek (definiowane przez niską filtrację kłębuszkową lub białkomocz) u 86% (95% CI, od 72 do 100) uczestników z dostępnymi danymi, u których ten stan był w punkcie wyjściowym, oraz u 12 pacjentów Przypadki nieprawidłowej czynności nerek rozwinęły się wśród 124 uczestników z danymi, które nie miały stanu wyjściowego (10%, 95% CI, 5 do 15).
W sumie 32 uczestników miało cukrzycę na początku; 3 z tych pacjentów miało cukrzycę typu 1, a żaden z uczestników z cukrzycą typu nie ustąpił miejsca po zabiegu chirurgicznym. Na początku, wśród 29 uczestników (13% wszystkich uczestników), którzy mieli cukrzycę typu 2, mediana poziomu hemoglobiny glikowanej wynosiła 6,3%, mediana stężenia glukozy na czczo wynosiła 110 mg na decylitr (6,1 mmol na litr), a mediana insuliny poziom wynosił 43 jm na mililitr
[podobne: allegro moje allegro, okulista na nfz wrocław, fala uderzeniowa przeciwwskazania ]

0 thoughts on “Utrata wagi i stan zdrowia 3 lata po operacji bariatrycznej u nastolatków czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: allegro moje allegro fala uderzeniowa przeciwwskazania okulista na nfz wrocław